Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Network - Romania

OSHA Network

Select your language:

You are here: Home Publications Combaterea noxelor in industrie

Combaterea noxelor in industrie

Autor: dr. ing. Victor Voicu

 

ISBN 973-31-2130-4

Combatearea Noxelor in IndustrieDe unde poate fi cumparata: Editura Tehnica
Pta Presei Libere nr. 1
Tel: +4021 224.36.66; Fax: +4021 224.21.64
e-mail: tehnica@mail.tehnica.ro

Escaladarea volumului de noxe generat de progresul industrial, devenit un element de alarma la scara planetara, necesita concentrarea preocuparii pentru gasirea de solutii performante pentru îndepartarea acestei primejdii care ameninta însasi viata pe pamânt.

In aceasta intentie, autorul a considerat necesara reluarea aspectelor esentiale ale unei lucrari de specialitate aparute în 1994 sub titlul Agenda pentru combaterea noxelor în industrie, dar cu un aport substantial de elemente noi de teorie si practica adaptate la realitatile actuale si la ultimele norme europene în materie.

In acest sens s-au introdus în lucrare si reglementari legale si acte normative privind evaluarea poluarii mediului si aspecte ce vor fi abordate la studiul de impact si la modul de întocmire al procedurii de emitere a acordului de mediu.

Lucrarea prezinta un bogat material de referinta sub forma de tabele, scheme, diagrame, nomograme si exemple de calcul privind metode de combatere a diversilor poluanti atmosferici rezultati din cele mai variate procese tehnologice.

Textele sunt sintetizate pentru rezolvarea rapida si exacta a problemelor curente de proiectare, executie, exploatare a instalatiilor de combatere a noxelor pentru protectia mediului, precum si a altor probleme ivite în acest domeniu.

In scopul largirii posibilitatilor de aplicabilitate a lucrarii, s-a considerat necesara concretizarea problemelor ridicate printr-un numar apreciabil de exemple de calcul, scheme cu utilaje si instalatii, unele experimentate de autor în conditii de laborator si apoi aplicate la scara industriala cu rezultate foarte bune. Lucrarea se constituie ca o sinteza a ceea ce este mai nou în domeniul protectiei mediului atmosferic.

Ca structura, lucrarea este divizata în opt parti, cu date teoretice generale de proiectare, metode si aparate pentru recoltarea si determinarea concentratiilor de noxe atmosferice în spatiul de lucru si la cosurile de emisie, combaterea noxelor atmosferice specifice celor mai importante operatii tehnologice poluante care prezinta pericol de îmbolnaviri profesionale, incendii si explozii. De asemenea, sunt prezentate o serie de date privind exploatarea si întretinerea instalatiilor de depoluare a aerului si aparatura pentru determinari aeraulice necesare verificarii functionarii acestora. Ultima parte a lucrarii cuprinde acte normative privind protectia mediului, prezentând date de stricta necesitate în urmarirea influentei pe care o exercita o activitate asupra mediului înconjurator prin emisiile de poluanti, precum si la realizarea documentatiei necesare pentru autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activitatilor desfasurate.

Lucrarea de fata, adresându-se specialistilor care proiecteaza, exploateaza si întretin instalatii de depoluare a aerului, îsi propune sa sublinieze importanta problemei impurificarii factorilor de mediu cu substante nocive pentru om, flora si fauna, descriind metode si solutii tehnice moderne de captare si epurare.

S-a urmarit în felul acesta ca lucrarea sa constituie un îndreptar pentru personalul tehnico-ingineresc din unitatile de cercetare, învatamânt, proiectare si exploatare, precum si pentru studentii care vor sa devina specialisti în domeniul epurarii gazelor si al ventilarii în scopul protectiei mediului de munca si al mediului înconjurator.
In cuprinsul lucrarii au fost utilizate în formule si calcule atât unitatile de masura ale sistemului international, cât si cele ale vechiului sistem MKFS si altele tolerante, prezenta celor din urma fiind justificata de faptul ca o mare parte dintre specialisti le prefera si chiar unele unitati industriale continua sa le utilizeze. Asa, de exemplu, pentru presiuni ale aerului s-a utilizat unitatea mm H2O, egala în sistemul international cu l daPa. De asemenea, pentru greutate, forta s-a utilizat kgf, care devine în sistemul international 9,81 N.

Lucrarea nu este numai un tratat de specialitate, ci ea permite în acelasi timp înlocuirea cu succes a unui volum important de manuale, acte normative si cataloage de produse, greu sau chiar imposibil de pus în totalitate la dispozitia solicitantului, oriunde si oricând.

Autorul

[sus]

CUPRINS

Partea I - DATE TEORETICE GENERALE DE PROIECTARE A INSTALATIILOR DE COMBATERE A NOXELOR

1. Elemente teoretice de ventilare

1.1. Date introductive privind poluarea
1.2. Principii de baza ale perdelelor de aer
1.3. Tipuri de perdele de aer si aplicarea acestora
1.4. Metode de calcul
1.5. Date experimentale privind stabilirea vitezei optime de captare si transport a pulberilor minerale
1.6. Functionarea hotelor pentru captarea pulberilor
1.7. Degajari de noxe cu viteza redusa (aproape de zero) în conditii meteorologice stationare
1.8. Degajari de noxe cu viteza de propagare mica (0,1 - 0,5 m/s) în zona de lucru
1.9. Degajari de noxe cu viteza initiala mare (peste l ,5 m/s) în zona de lucru
1.10. Pierderi de presiune în sistemele de ventilare

2. Elemente teoretice generale privind microclimatul

2. 1. Date fiziologice privind schimbul de caldura între corpul uman si mediu
2.1.1. Temperatura rezultanta uscata
2.2. Rezistenta oamenilor la temperaturi extreme
2.3. Vicierea, contaminarea si poluarea aerului
2.4. Date de proiectare a instalatiilor de microclimat în spatiile de munca
2.5. Pulberile industriale sub aspectul îmbolnavirilor profesionale. Definitii si clasificari
2.6. Proprietatile fizice ale pulberilor
2.7. Analiza compozitiei chimice a pulberilor

3. Elemente de calcul termotehnic în constructii si instalatii

3.1. Coeficienti de convectie pentru elemente de constructii si instalatii
3.2. Coeficienti de radiatie termica
3.3. Coeficienti de conductivitate termica
3.4. Coeficienti de transfer termic
3.5. Transferul de caldura la poduri neîncalzite

4. Date de proiectare la transportul fluidelor prin conducte

4.1. Constante fizice
4.2. Vâscozitatea fluidelor
4.3. Curgerea fluidelor prin conducte
4.4. Calculul pierderilor de presiune la curgerea fluidului prin conducte speciale

5. Calculul distribuitoarelor de aer

5.1. Introducerea aerului în încaperi industriale
5.2. Distribuitoare de aer cu viteza de refulare constanta
5.3. Calculul distribuitoarelor
5.4. Metoda practica pentru dimensionarea distribuitoarelor de aer

6. Radiatii calorice

6.1. Notiuni generale
6.2. Emisia de radiatii calorice a corpului absolut negru si cenusiu
6.3. Absorbtia radiatiilor calorice
6.4. Aporturi de caldura
6.5. Ecrane pentru protectie împotriva radiatiilor calorice

7. Pierderi de aer prin neetanseitati la instalatiile de combatere a noxelor

7.1. Pierderi de aer prin îmbinarile conductelor
7.2. Pierderile de aer prin burduful de amortizare a vibratiilor montat la ventilator, filtre, separatoare de pulberi si alte neetanseitati
7.3. Marimea admisibila a pierderilor de aer prin neetanseitati

8. Date de proiectare pentru constructia retelelor de ventilare

8.1. Prescriptii generale
8.2. Constructia conductelor drepte
8.3. Rigidizarea, îmbinarea si etansarea conductelor de aer
8.4. Constructia pieselor de racordare
8.5. Piese de racord pentru conducte cu sectiunea dreptunghiulara

[sus]

Partea a II-a - METODE SI APARATE PENTRU RECOLTAREA SI DETERMINAREA CONCENTRATIEI DE NOXE

9. Metode pentru recoltarea si determinarea concentratiilor de pulberi

9.1. Metode pentru determinarea gradului de prafuire
9.2. Determinarea gravimetrica a concentratiei de pulberi prin metoda alonjei
9.3. Determinarea gravimetrica prin metoda filtrelor nehigroscopice
9.4. Determinarea gravimetrica a concentratiei de praf cu aparatul Hexhlet
9.5. Determinarea gravimetrica a concentratiei de pulberi prin metoda împingerului mare
9.6. Determinarea gravimetrica a concentratiei de pulberi prin tyndaloscopie
9.7. Determinarea coniometrica a gradului de prafuire prin metoda împingerului
9.8. Determinarea coniometrica prin scintilatie
9.9. Determinarea coniometrica cu termoprecipitatorul
9.10. Determinarea gradului de prafuire prin metoda electrostatica
9.11. Determinarea gradului de dispersie
9.12. Determinarea SiO2 liber cristalin
9.13. Metode chemogravimetrice pentru determinarea SiOz
9.14. Metode spectrofotometrice pentru determinarea SiCh
9.15. Metode fizice pentru determinarea SiCh

10. Analiza si descrierea metodelor pentru recoltarea si identificarea gazelor

10.1. Recoltarea probelor de gaze
10.2. Metode de identificare rapida a gazelor

11. Recoltari de pulberi în canalele de gaze

11.1. Particularitatile recoltarilor izocinetice de pulberi din gazele în miscare
11.2. Aparate si dispozitive pentru recoltari izocinetice
11.3. Aparate si montaje pentru recoltari de pulberi din gaze cu temperaturi ridicate

[sus]

Partea a III-a - COMBATEREA NOXELOR SPECIFICE UNOR OPERATII TEHNOLOGICE POLUANTE

12. Particularitati în proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor pentru captarea si retinerea noxelor la prelucrari de materiale prin polizare, curatare, slefuire si taiere

12.1. Dispozitive de captare si retinere a pulberilor la polizoare
12.2. Date de proiectare privind captarea pulberilor la diferite tipuri de polizoare mari
12.3. Polizoare pendulare
12.4.Polizoare orizontale pentru suprafete plane
12.5. Dalti cu aer comprimat
12.6. Perii de sârma
12.7. Calculul dispozitivelor de captare a pulberilor la sursa
12.8. Calculul pierderilor de presiune la transportul aerului prin tuburi flexibile
12.9. Calculul debitelor de aer pentru captarea pulberilor la uneltele mici de curatare
12.10. Captarea pulberilor la masinile de slefuit si lustruit obiecte metalice
12.11. Dispozitive de captare a pulberilor la masinile de prelucrare mecanica a materialelor electroizolante
12.12. Dispozitiv de aspiratie a pulberilor de Ia ferastraul circular
12.13. Dispozitiv de aspiratie de la polizorul dublu cu diametrul de 500 mm
12.14. Dispozitiv de captare de la masina de strunjit
12.15. Dispozitive de captare a pulberilor la masina de frezat
12.16. Dispozitive de captare a pulberilor la masina de gaurit
12.17. Instalatii de captare si retinere a pulberilor Ia operatiile de taiere si prelucrare a suprafetelor cu discuri si benzi abrazive
12.18.Instalatii pentru captarea pulberilor si epurarea aerului la operatiile de polizare si slefuirea manuala a pieselor turnate cu discuri lamelare si abrazive
12.19.Dispozitive cu debit de aer reglabil pentru captarea noxelor Ia prelucrarea pieselor pe masini unelte

13. Metode de combatere a pulberilor în curatatorii de piese turnate din fonti ti otel

13.1. Principii de proiectare a cabinelor pentru curatarea pieselor turnate cu dalta pneumatica
13.2. Mese de lucru prevazute cu instalatii proprii de captare a pulberilor
13.3. Masa de aspiratie pentru captarea pulberilor la lucrari ceramice
13.4. Masa de lucru cu instalatie proprie de aspiratie a pulberilor la curatarea cu scule de mâna a pieselor mari turnate
13.5. Sisteme de combatere a pulberilor la dezbaterea pieselor turnate
13.6. Captarea pulberilor la doua gratare de dezbatere carcasate
13.7. Proiectarea unei instalatii de ventilare Ia un gratar de dezbatere necarcasat
13.8. Proiectarea unei instalatii de captare, a pulberilor la un gratar cu alimentare automata a pieselor turnate
13.9. Instalatie de captare a pulberilor la un dezbatator cu carcasa mobila
13.10. Instalatie de captare si retinere a pulberilor la sablat piese mari
13.11. Instalatie de captare si retinere a pulberilor la operatie de sablare a pieselor mici
13.12. Instalatie pentru captarea si retinerea pulberilor la operatiile de sablare la interior a conductelor de foraj
13.13. Sisteme de captare a pulberilor în tobe de debavuare a pieselor mici turnate

14. Sisteme de captare a pulberilor la utilajele de transport si prelucrare a materialelor pulverulente

14.1. Date generale privind degajarile de pulberi la transportoarele cu banda
14.2. Date de proiectare pentru captarea pulberilor la transportoarele cu banda
14.3. Combaterea pulberilor la ramura activa a transportoarelor cu banda
14.4. Date de proiectare pentru captarea pulberilor la utilaje tehnologice de prelucrare a materialelor pulverulente

15. Instalatii pentru epurarea gazelor

15.1. Epurarea gazelor la cuptoarele electrice
15.2. Analiza metodelor de epurare a gazelor emise de cuptoarele electrice
15.3. Calculul instalatiei de epurare a gazelor la cuptoarele electrice cu arc
15.4. Epurarea gazelor de la centralele termoelectrice
15.5. Metoda umeda de separare a pulberilor din gazele de ardere
15.6. Calculul instalatiei de epurare a gazelor pe cale umeda

16. Evacuarea noxelor prin ventilare naturala în încaperi cu temperaturi ridicate

16.1. Ventilarea naturala a încaperilor industriale prin modelare
16.2. Eficienta deflectoarelor în halele industriale cu degajari de caldura
16.3. Calculul deflectoarelor tip Robertson

17. Metode de combatere a noxelor în spatii închise

17.1. Combaterea noxelor la remanierea tevilor sudate
17.2. Combaterea noxelor la sudura electrica de la dublul fund al vaselor fluviale si maritime
17.2.1.Pierderile de presiune în instalatie
17.3.Combaterea noxelor la operatiile de sudura electrica din interiorul recipientelor
17.3.1. Dimensionarea instalatiei de ventilare si alegerea agregatelor
17.3.2. Descrierea instalatiei
17.4. Instalatii de ventilare pentru evacuarea noxelor la operatiile de sudura din interiorul cisternelor
17.5. Combaterea noxelor în cabinele podurilor rulante din sectoare calde
17.6. Caracteristici tehnice
17.7. Instalatie cu doua posturi mobile pentru captarea noxelor la operatiile de sudura pentru repararea autovehiculelor

18. Instalatii de ventilare pentru combaterea noxelor la motoare cu ardere interni

18.1. Stabilirea degajarilor nocive care au loc în timpul rodajului motoarelor cu ardere interna
18.2. Determinarea debitelor de aer necesare pentru ventilarea unei hale la rodajul motoarelor
18.3. Stabilirea solutiilor tehnice pentru ventilarea halei
18.4. Dimensionarea conductelor de introducere a aerului proaspat
18.5. Dimensionarea instalatiei de evacuare a gazelor mai usoare decât aerul
18.6. Dimensionarea conductelor circuitului de evacuare a gazelor mai grele decât aerul

19.Combaterea vaporilor nocivi Ia unele procese tehnologice

19.1. Captarea vaporilor nocivi la bai industriale
19.2. Metoda îmbunatatita pentru calculul si dimensionarea instalatiilor de ventilare la bai industriale
19.3. Exemplu de calcul pentru proiectarea unei instalatii de captare a noxelor la bai industriale
19.4. Instalatie pentru denocivizarea aerosolilor acizi rezultati din procesele tehnologice la acoperiri metalice
19.5. Combaterea noxelor la nisele de analize chimice cu sarcina termica ridicata
19.6. Exemple de calcul pentru proiectarea niselor de analize chimice
19.7. Metode de captare si retinere a aerosolilor de ulei la masinile unelte
19.8. Solutii tehnice pentru captarea si retinerea aerosolilor de ulei la strungurile automate

[sus]

Partea a IV-a - COMBATEREA NOXELOR SPECIFICE UNOR PROCESE DE FABRICATIE

20. Captarea si separarea aerosolilor la prelucrarea si utilizarea plumbului

20.1. Dispersarea aerosolilor de plumb în atmosfera halelor de lucru
20.2. Procedee pentru reducerea formarii zgurilor si aerosolilor de plumb la cuptoare si bai de plumb
20.3. Sisteme de ventilare pentru combaterea degajarii aerosolilor de plumb la baile de calire din tragatoriile de otel
20.4. Separarea aerosolilor de plumb

21. Instalatii de ventilare la fabricile de hârtie si celuloza

21.1. Calculul consumului de abur necesar pentru uscarea hârtiei
21.2. Calculul debitului de aer în halele masinilor de fabricat hârtie
21.3. Date de proiectare pentru realizarea unor instalatii eficiente de combatere a noxelor în fabricile de hârtie si celuloza
21.4. Instalatie pentru curatarea pulberilor depuse pe suprafete de constructie si utilaje la fabricarea hârtiei
21.5. Instalatii pentru captarea si retinerea pulberilor la masinile de însacuit produsi lignosulfonici

22. Combaterea pulberilor la prelucrarea lemnului

22.1. Analiza conditiilor de combatere a emisiilor de pulberi si deseuri la prelucrarea lemnului
22.2. Dimensionarea si proiectarea elementelor componente ale instalatiei

23. Combaterea noxelor în industria de panificatie

23.1. Determinarea degajarilor de caldura la cuptoare
23.2. Instalatii de ventilare pentru combaterea caldurii excesive din sala cuptoarelor de panificatie
23.3. Determinarea debitului de aer necesar pentru eliminarea excesului de caldura de convectie

24. Captarea si retinerea pulberilor depuse pe suprafetele de constructii si utilaje din halele industriale

24.1.Curatarea cu utilaje mobile
24.2. Curatarea cu instalatie fixa

25. Combaterea noxelor la operatiile de vopsire

25.1. Instalatii de ventilare în sectiile de vopsitorie
25.2. Cabine de vopsire pentru piese mici
25.3. Tunele de vopsire pentru obiecte mari

[sus]

Partea a V-a - UTILAJE PERFECTIONATE PENTRU DESPRAFUIREA AERULUI

26. Filtre umede

26.1.Desprafuirea aerului pe cale umeda cu hidrocloane
26.1.1. Deficiente ale hidrocloanelor constante în exploatare
26.1.2. Recomandari de proiectare pentru marirea eficacitatii de desprafuire cu hidrocloane
26.1.3. Caracteristici tehnice
26.2. Spalatoare Venturi
26.2.1.Principii teoretice
26.2.2.Particularitati de functionare si randamentul desprafuirii în tubul de spalare Venturi
26.2.3.Calculul tubului Venturi si avantajele lui în desprafuirea aerului
26.3. Separatoare cu spuma
26.3.1. Principiul de functionare al separatoarelor cu spuma
26.3.2. Principalele tipuri de desprafuitoare cu spuma
26.3.3. Desprafuitoare cu spuma, cu gratare
26.4. Separatoare cu spuma, cu difuzoare
26.5. Separatoare cu spuma, cu cheson (clopot)
26.6. Filtru umed cu site

27. Utilaje pentru desprafuirea aerului pe cale uscata

27.1. Bazele teoretice de calcul pentru proiectarea cicloanelor
27.2. Variatia eficacitatii ciclonului în functie de conditiile de exploatare
27.3. Alegerea cicloanelor în functie de debit si natura pulberilor
27.4. Experimentare cicloanelor si rezultatele obtinute
27.5. Dispozitiv de descarcare automata a buncarelor desprafuitoarelor
27.6. Filtre cu saci si rame cu suflare inversa tip INCDPM
27.7. Desprafuitor de capacitate redusa cu recircularea aerului
27.8. Desprafuitor mobil pentru captarea si retinerea pulberilor de cereale
27.9. Desprafuitor local tip DS-800
27.10. Element de filtrare în doua trepte
27.1 1. Desprafuitor în doua trepte

28. Cai si mijloace de economisire a energiei la instalatiile de ventilare pentru captarea si retinerea noxelor

28.1. Analiza sistemelor de ventilare sub aspectul consumului de energie electrica
28.2. Criterii pentru economisirea energiei la instalatiile de ventilare pentru combaterea noxelor
28.3. Alte cai de aplicare a masurilor privind economia de energie la instalatiile
de ventilare locala si generala

[sus]

Partea a Vl-a - SISTEME NOI PENTRU COMBATEREA UNOR NOXE REPREZENTÂND PERICOL DE EXPLOZIE SI DE ÎMBOLNAVIRI PROFESIONALE

29. Combaterea pulberilor degajate în procese tehnologice care folosesc materiale pulverulente

29.1. Stabilirea solutiilor tehnice pentru captarea si retinerea pulberilor de zahar la operatiile de sortare si însacuire
29.2. Sisteme de ventilare pentru captarea si retinerea pulberilor la dozarea chimicalelor pentru fabricarea anvelopelor auto
29.3. Sisteme de ventilare pentru combaterea pulberilor rezultate de la transportul cerealelor pe benzi si elevatoare in silozuri
29.4. Combaterea pulberilor la fabricarea produselor cu continut de azbest
29.5. Filtru mecanic cu doua trepte pentru retinerea pulberilor cu aderenta foarte mare
29.6. Combaterea noxelor la fabricarea produselor refractare
29.6.1. Descrierea si functionarea instalatiei proiectate
29.6.2. Caracteristici tehnice
29.6.3. Caracteristici de exploatare

30. Cercetari de laborator si productie pentru captarea locala si retinerea unor noxe degajate sub forma de vapori, gaze si aerosoli

30.1. Instalatie de ventilare pentru captare si retinerea vaporilor de acid clorhidric si a aerosolilor de plumb la fabricarea radiatoarelor pentru vehicule
30.1.1. Descrierea si functionarea instalatiei
30.1.2. Caracteristici tehnice
30.2. Procedeu optim de captare si filtrare a noxelor degajate la operatiile de decapare a sârmei
30.2.1. Procedeu pentru captarea si retinerea noxelor degajate la baile de zincare a sârmei
30.3. Instalatie de ventilare pentru combaterea noxelor la prelucrarea cauciucului
30.4. Instalatie de ventilare pentru captarea si neutralizarea gazelor produse la fabricarea discurilor de ambreiaj
30.5. Sistem continuu de captare si epurare a gazelor de fum de la cuptoarele electrice cu arc având cupola rabatabila
30.5.1. Racirea gazelor
30.5.2. Caracteristici tehnice ale instalatiei de epurare a gazelor la un cuptor având capacitatea 8-10 l.

31.Reducerea poluarii mediului prin sisteme locale de captare si retinere a noxelor din turnatoriile de neferoase
32.Evacuarea gazelor reziduale continând poluanti gazosi

32.1. Absorbitoare de suprafata
32.2. Absorbitoare prin barbotare
32.3. Absorbitoare cu pulverizare
32.4. Epurarea gazelor continând fuior si acid fluorhidric
32.5. Epurarea gazelor continând arhidrida cromica captata de la baile de cromare
32.6.Absorbitoare cu umplutura
32.7.Epurarea gazelor reziduale prin procese de absorbtie

[sus]

Partea a Vll-a - TEHNICA DE PREGATIRE PENTRU DAREA IN EXPLOATARE A INSTALATIILOR PENTRU COMBATEREA NOXELOR SI APARATURA DE EFECTUARE A TESTARILOR

33. Operatii de pregatire a instalatiilor de combatere a noxelor pentru darea în exploatare

33.1. Verificarea documentatiei de proiectare si livrare
33.2. Verificarea instalatiilor de combatere a noxelor
33.3. Punerea în functiune a instalatiilor de combatere a noxelor
33.4. Reglarea aeraulica a instalatiilor de combatere a noxelor
33.5. Probarea instalatiilor de combatere a noxelor
33.6. Aparate necesare pentru controlul instalatiilor de combatere a noxelor

34. Determinari aeraulice

34.1. Masurarea presiunilor aerului, aparate si metode de masurare
34.2. Masurarea vitezelor aerului, aparate si metode de masurare

35. Determinarea curbelor caracteristice de functionare ale ventilatoarelor într-o instalatie de combatere a noxelor

35.1. Metode de masurare a debitului si a presiunii aerului la ventilatoare
35.2. Construirea curbelor caracteristice ale ventilatoarelor
35.3. Functionarea ventilatoarelor în retea
35.3.1. Fenomene de pendulare
35.3.2. Functionarea ventilatoarelor în serie sau în paralel în aceeasi retea de ventilatie .
35.4. Efectul neetanseitatilor asupra caracteristicii ventilatorului

36. Determinarea eficientei filtrelor în instalatiile de desprafuire

36.1. Caracteristicile filtrelor pentru retinerea pulberilor în industrie
36.2. Metode de încercare a filtrelor

[sus]

Partea a VIII-a - REGLEMENTARI LEGALE SI ACTE NORMATIVE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

37. Legea Protectiei Mediului

37.1. Prevederi legale
37.2. Definirea unor termeni în sensul protectiei mediului
37.3. Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurator
37.4. Procedura de emitere a acordului de mediu si a autorizatiei de mediu
37.5. Evaluarea impactului asupra mediului prin studiu de impact
37.6. Aspecte ce vor fi abordate în studiul de impact
37.7. Fisa de prezentare si declaratia necesara emiterii autorizatiei de mediu
37.8. Ordinul nr. 184/1997 pentru abordarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
37.9. Evaluarea impactului asupra mediului prin bilant de mediu nivel I
37.10. Evaluarea impactului asupra mediului prin bilant de mediu nivel II
37.11. Prevederi referitoare la prelevarea probelor de sol
37.12. Prelevarea probelor de ape subterane
37.13. Studiul gazelor si al vaporilor din sol
37.14. Determinarea poluarii atmosferice
37.15. Raportul de bilant de mediu nivel II
37.16. Evaluarea riscului
37.17. Obiectivele evaluarii riscului
37.18. Metodologia generala pentru evaluarea calitativa a riscului

38. Reglementari privind evaluarea poluarii mediului

38.1. Ordinul nr. 756/1997 al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
38.2. Reglementari privind evaluarea poluarii aerului
38.3. Reglementari privind evaluarea poluarii apelor
38.4. Reglementari privind evaluarea poluarii solului
38.5. Reglementari privind conditiile de calitate ale factorului de mediu aer
38.6. Reglementari privind conditiile de calitate ale factorului de mediu apa
38.7. Normativul „NTPA - 002/97" privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în retelele de canalizare ale localitatilor
38.8. Reglementari privind conditiile de calitate a solului
38.9. Norme de limitare preventiva generala a emisiilor de poluanti in atmosfera
38.10. Calculul înaltimii minime a cosurilor de emisie a poluantilor in atmosfera

[sus]

Anexe:

Anexa 1. Concentratiile maxime admise ale substantelor poluante din aerul zonelor protejate
Anexa 2. Concentratiile maxime admise ale câtorva poluanti atmosferici, din zonele protejate, stabilite în unele state
Anexa 3. Criterii de calitate a aerului
Anexa 4. Limitele de încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa
Anexa 5. Limitele de încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în retelele de canalizare
Anexa 6. Valorile de referinta (mg/kg de substanta uscata) pentru urmele de elemente chimice în soluri
Anexa 7. Limite de emisie pentru substante anorganice sub forma de pulberi, gaze si Vapori
Anexa 8. Limite de emisie pentru substante organice sub forma de pulberi, gaze si Vapori
Anexa 9. Limite de emisie pentru substante cancerigene
Anexa 10. Limitele emisiilor de poluanti din focare alimentate cu diversi combustibili
Anexa 11. Limitele emisiilor de poluanti din cazane energetice
Anexa 12. Limitele emisiilor de poluanti pentru uzinele de incinerare a deseurilor

[sus]

Campaigns
Healthy Workplace Initiative
Healthy Workplaces Campaign
You need the Adobe Flash Player to view this content. Download it from Adobe
Agenţii