Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1028 din 9 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 18/08/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare definite la art. 4.
   Art. 2. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn ´┐Żntregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 3. - Prezenta hotăr´┐Żre nu se aplică:
   a) cabinei şoferului sau cabinei de comandă ´┐Żn cazul vehiculelor şi maşinilor;
   b) sistemelor informatice de la bordul mijloacelor de transport;
   c) sistemelor informatice destinate ´┐Żn principal utilizării publice;
   d) sistemelor portabile care nu se utilizează ´┐Żn mod prelungit la postul de lucru;
   e) maşinilor de calculat, caselor de marcat şi oricărui echipament prevăzut cu un mic dispozitiv de afişare sau de măsurare a datelor, necesar pentru utilizarea directă a acestui echipament;
   f) maşinilor de scris de concepţie clasică, de tipul "maşini de scris cu fereastră".
   Art. 4. - ´┐Żn sensul prezentei hotăr´┐Żri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
   a) echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de afişare folosit;
   b) post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevăzut cu tastatură, sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfaţa operator/maşină, accesorii opţionale, periferice, inclusiv unitate de dischetă şi/sau unitate optică, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun, masă sau suprafaţă de lucru, precum şi mediul de muncă ´┐Żnconjurător;
   c) lucrător - orice persoană angajată, definită conform prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, care foloseşte ´┐Żn mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorilor

   Art. 5. - Angajatorii au obligaţia de a face o analiză a posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor, ´┐Żn special ´┐Żn ceea ce priveşte eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi solicitare mentală.
   Art. 6. - Angajatorii trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia riscurile constatate pe baza analizei care face obiectul art. 5, ţin´┐Żnd seama de efectele suplimentare şi/sau combinate ale riscurilor identificate.
   Art. 7. - Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru să ´┐Żndeplinească cerinţele minime prevăzute ´┐Żn anexa care face parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 8. - Angajatorul trebuie să planifice sarcinile lucrătorului astfel ´┐Żnc´┐Żt folosirea zilnică a ecranului de vizualizare să fie ´┐Żntreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea ´┐Żn faţa ecranului de vizualizare.

   CAPITOLUL III
  Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 9. - (1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie să fie informaţi asupra tuturor aspectelor legate de securitatea şi sănătatea la postul de lucru, ´┐Żn special asupra măsurilor aplicabile posturilor de lucru, măsuri implementate conform art. 5, 6, 8 şi 12-16.
   (2) Lucrătorii sau reprezentanţii lor trebuie să fie informaţi cu privire la toate măsurile de securitate şi sănătate luate potrivit prezentei hotăr´┐Żri.
   Art. 10. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, fiecare lucrător trebuie să fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru ´┐Żnainte de a ´┐Żncepe acest tip de activitate şi ori de c´┐Żte ori organizarea postului de lucru se modifică semnificativ.
   Art. 11. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele la care se face referire ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre se desfăşoară ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL IV
  Protecţia ochilor şi a vederii

   Art. 12. - Lucrătorii trebuie să beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al vederii, efectuat de o persoană care are competenţa necesară:
   a) ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare;
   b) ulterior, la intervale regulate;
   c) ori de c´┐Żte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.
   Art. 13. - Lucrătorii beneficiază de un examen oftalmologic, dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 arată că acesta este necesar.
   Art. 14. - Dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 sau ale examenului la care face referire art. 13 arată că este necesar şi dacă nu se pot utiliza dispozitive normale de corecţie, lucrătorilor trebuie să li se furnizeze dispozitive de corecţie speciale, care să corespundă activităţii respective.
   Art. 15. - Măsurile luate potrivit art. 12-14 nu trebuie să implice ´┐Żn nici un caz costuri financiare pentru lucrători.
   Art. 16. - Protecţia ochilor şi a vederii lucrătorilor poate fi asigurată din punctul de vedere al costurilor ´┐Żn cadrul sistemului naţional de sănătate, ´┐Żn conformitate cu legislaţia ´┐Żn vigoare.

   CAPITOLUL V
  Sancţiuni

   Art. 17. - ´┐Żncălcarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.

   CAPITOLUL VI
  Dispoziţii finale

   Art. 18. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Eugen Ţapu-Nazare,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
    Bucureşti, 9 august 2006.
    Nr. 1.028.

   ANEXĂ
 
    CERINŢE MINIME

    OBSERVAŢIE PRELIMINARĂ
    Obligaţiile prevăzute ´┐Żn prezenta anexă se aplică ´┐Żn vederea realizării obiectivelor prezentei hotăr´┐Żri şi ´┐Żn măsura ´┐Żn care, pe de o parte, elementele avute ´┐Żn vedere sunt prezente la postul de lucru şi, pe de altă parte, cerinţele sau caracteristicile intrinseci ale sarcinii de muncă nu ´┐Żmpiedică acest lucru.
   1. Echipament
   a) Comentarii generale
    Utilizarea acestui echipament nu trebuie să prezinte riscuri pentru lucrători.
   b) Ecran de vizualizare
    Caracterele de pe ecran trebuie să fie bine definite şi distincte, de dimensiuni corespunzătoare şi cu spaţiu suficient ´┐Żntre caractere şi ´┐Żntre r´┐Żnduri.
    Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă, fără fenomene de sc´┐Żnteiere sau alte forme de instabilitate.
    Strălucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului trebuie să poată fi uşor de reglat de către operator şi uşor de adaptat condiţiilor ambiante.
    Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie să poată fi orientat şi ´┐Żnclinat cu uşurinţă.
    Trebuie să fie posibilă utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran.
    Ecranul nu trebuie să prezinte străluciri supărătoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul.
   c) Tastatură
    Tastatura trebuie să fie ´┐Żnclinabilă şi separată de ecran, astfel ´┐Żnc´┐Żt să permită lucrătorului găsirea unei poziţii de lucru confortabile, care să evite oboseala braţelor şi m´┐Żinilor.
    Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a permite sprijinirea m´┐Żinilor şi braţelor operatorului.
    Pentru a evita reflexiile, suprafaţa tastaturii trebuie să fie mată.
    Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii.
    Simbolurile tastelor trebuie să prezinte contrast suficient şi să fie lizibile din poziţia normală de lucru.
   d) Masă sau suprafaţă de lucru
    Masa sau suprafaţa de lucru trebuie să aibă o suprafaţă puţin reflectantă, să aibă dimensiuni suficiente şi să permită o amplasare flexibilă a ecranului, tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar.
    Suportul pentru documente trebuie să fie stabil şi uşor de reglat şi trebuie poziţionat astfel ´┐Żnc´┐Żt să diminueze mişcările incomode ale capului şi ochilor.
    Trebuie să existe spaţiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziţie confortabilă.
   e) Scaun de lucru
    Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să asigure operatorului libertate de mişcare şi o poziţie confortabilă.
    Scaunul trebuie să poată fi reglat pe verticală.
    Spătarul scaunului trebuie să poată fi ´┐Żnclinat şi reglat pe verticală.
    Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispoziţie celor care ´┐Żl doresc.
   2. Mediu de muncă
   a) Spaţiu
    Prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure utilizatorului un spaţiu suficient, care să ´┐Żi permită să ´┐Żşi schimbe poziţia şi să varieze mişcările.
   b) Iluminat
    Iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător ´┐Żntre ecran şi mediul ´┐Żnconjurător, ţin´┐Żnd seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale utilizatorului.
    Strălucirile şi reflexiile supărătoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate prin amenajarea locului de muncă şi a postului de lucru ´┐Żn funcţie de amplasarea şi caracteristicile tehnice ale surselor de lumină artificială.
   c) Reflexii şi străluciri
    Posturile de lucru trebuie să fie amenajate astfel ´┐Żnc´┐Żt sursele de lumină, cum ar fi ferestrele şi alte deschideri, pereţii transparenţi sau translucizi, precum şi echipamentele şi pereţii de culori deschise, să nu provoace străluciri orbitoare directe şi să antreneze c´┐Żt mai puţin posibil reflexii pe ecran.
    Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare pentru a atenua lumina naturală la postul de lucru.
   d) Zgomot
    La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie să se ţină seama de zgomotul emis de echipamentul care aparţine postului/posturilor de lucru, ´┐Żn special pentru a se evita distragerea atenţiei sau perturbarea comunicării verbale.
   e) Căldură
    Echipamentele care aparţin postului/posturilor de lucru nu trebuie să creeze disconfort lucrătorilor prin producerea de căldură ´┐Żn exces.
   f) Radiaţii
    Toate radiaţiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile ´┐Żn ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor.
   g) Umiditate
    Trebuie să fie atins şi menţinut un nivel de umiditate corespunzător.
   3. Interfaţa operator/computer
    La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea programelor, precum şi pentru definirea sarcinilor care implică utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie să ţină seama de următoarele principii:
   a) programul trebuie adaptat sarcinii de muncă;
   b) programul trebuie să fie uşor de folosit şi, dacă este cazul, să poată fi adaptat nivelului de cunoştinţe sau experienţei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativă sau cantitativă nu poate fi folosit fără ştirea lucrătorilor;
   c) sistemele trebuie să furnizeze lucrătorilor indicaţii cu privire la derularea operaţiunilor;
   d) sistemele trebuie să afişeze informaţiile ´┐Żntr-un format şi ´┐Żntr-un ritm adaptate operatorilor;
   e) trebuie aplicate principii de ergonomie informatică, ´┐Żn special ´┐Żn cazul operaţiilor de prelucrare a datelor de către operator.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA