Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotarārea nr. 1048 din 9 august 2006

Hotarārea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23/08/2006


Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii īn munca nr. 319/2006,
Guvernul Romāniei adopta prezenta hotarāre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotărāre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă.
   Art. 2. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 se aplică īn totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse īn prezenta hotărāre.
   Art. 3. - (1) Īn sensul prezentei hotărāri, prin echipament individual de protecţie se īnţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja īmpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să īi pună īn pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat īn acest scop.
   (2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1):
   a) īmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate īn mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
   b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
   c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;
   d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
   e) echipamentul sportiv;
   f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
   g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.
   Art. 4. - Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci cānd riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorilor

   SECŢIUNEA 1
  Prevederi generale

   Art. 5. - (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte prevederile Hotărārii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
   (2) Orice echipament individual de protecţie trebuie să īndeplinească următoarele condiţii:
   a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el īnsuşi la un risc mărit;
   b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
   c) să ia īn considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
   d) să se potrivească īn mod corect persoanei care īl poartă, după toate ajustările necesare.
   Art. 6. - Īn cazul īn care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să īşi păstreze eficacitatea īn raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.
   Art. 7. - Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, īn special durata purtării, sunt determinate īn funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie.
   Art. 8. - (1) Echipamentul individual de protecţie este, īn principiu, destinat purtării de către o singură persoană.
   (2) Dacă īmprejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.
   Art. 9. - Īn cadrul īntreprinderii şi/sau unităţii trebuie să se furnizeze şi să fie disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie impus īn conformitate cu art. 5 şi 6.
   Art. 10. - (1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul īntreţinerii, reparării şi īnlocuirilor necesare.
   (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili dispoziţii pe baza cărora să se impună ca lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecţie, īn situaţiile īn care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă.
   Art. 11. - Angajatorul informează mai īntāi lucrătorul despre riscurile īmpotriva cărora īl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie.
   Art. 12. - Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.
   Art. 13. - (1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai īn scopurile specificate şi īn conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia īmprejurărilor specifice şi excepţionale.
   (2) Instrucţiunile trebuie să fie pe īnţelesul lucrătorilor.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Evaluarea echipamentului individual de protecţie

   Art. 14. - (1) Īnainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să īl folosească īndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 5 şi 6.
   (2) Această evaluare cuprinde:
   a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
   b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace īmpotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luāndu-se īn considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul īn sine;
   c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).
   Art. 15. - Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită īn funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecţie.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Reguli de utilizare

   Art. 16. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecţie şi/sau reguli care reglementează cazurile şi situaţiile īn care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecţie, luānd īn considerare reglementările tehnice romāne care transpun legislaţia comunitară privind libera circulaţie a acestui echipament.
   (2) Aceste reguli indică, īn special, īmprejurările sau situaţiile de risc īn care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecţie, fără a aduce atingere priorităţii care trebuie să se acorde mijloacelor de protecţie colectivă.
   (3) Anexele nr. 1-3 au un caracter orientativ, conţin informaţii utile pentru stabilirea acestor reguli şi fac parte integrantă din prezenta hotărāre.
   Art. 17. - Atunci cānd Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei adaptează regulile prevăzute la art. 16, acesta ia īn considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentelor individuale de protecţie, determinate de evoluţiile tehnologice.
   Art. 18. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei consultă organizaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la regulile prevăzute la art. 16 şi 17.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 19. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate īn domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci cānd aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă.
   Art. 20. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire īn prezenta hotărāre, inclusiv īn anexele la aceasta, se desfăşoară īn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL III
  Dispoziţii finale

   Art. 21. - Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, īn funcţie de:
   a) adoptarea reglementărilor de armonizare tehnică şi de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protecţie; şi/sau
   b) progresele tehnice, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a cunoştinţelor din domeniul echipamentelor individuale de protecţie.
   Art. 22. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotărāri, indicānd punctele de vedere ale partenerilor sociali.
   Art. 23. - Prezenta hotărāre intră īn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotărāre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă [a 3-a directivă specifică īn sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 9 august 2006.
    Nr. 1.048.

   ANEXA Nr. 1*)

    TABEL
pentru evaluarea riscurilor īn vederea selecţionării echipamentelor
individuale de protecţie
    ___________
   *) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.
   
         ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RISCURI │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ FIZICE │ CHIMICE │ BIOLOGICE │
├──────────────────────────────────┬──────────┬─┬────────┬─┼───────────────┬─────────────┬───┼─────┬────┬─────┬─────┤
│ MECANICE │ TERMICE │E│RADIAŢII│ │ AEROSOLI │ LICHIDE │ │ │ │Ciu- │Anti-│
├──────┬───────┬───────┬────┬──────┼─────┬────┤L├───┬────┤Z├─────┬───┬─────┼───────┬─────┤ V│ │ │perci│geni │
│ │ Lovi- │ Īnţe- │ │Alune-│ │ │E│Ne-│ │G│ │ │ │ │ │G A│Bac- │Vi- │gene-│bio- │
│Căderi│ turi, │pături,│ │care, │ │ │C│io-│Io- │O│Pul- │ │ │ │ Īm- │A P│terii│ruşi│ ra- │ lo- │
│de la │ tăie- │ tăie- │Vi- │cădere│Căl- │Frig│T│ni-│ni- │M│beri,│Fum│Ceaţă│Imersii│proş-│Z O│pato-│pa- │toare│gici │
│īnăl- │ turi, │ turi, │bra-│ la │dură,│ │R│za-│za- │O│fibre│ │ │ │care,│E R│gene │to- │ de │nemi-│
│ţime │impact,│zgārie-│ţii │ ace- │ foc │ │I│te │te │T│ │ │ │ │stro-│ I│ │geni│ mi- │cro- │
│ │ stri- │ turi │ │ laşi │ │ │C│ │ │ │ │ │ │ │pire │ │ │ │coze │bieni│
│ │ vire │ │ │nivel │ │ │E│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌─┬──────┬────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Craniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Urechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Ochi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ CAP │ Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ respi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P│ │ratorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ă│ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│R│ │ Faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ţ│ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│I│ │Īntregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L│ │ cap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │MEMBRE│ Māini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUPE- ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│C│RIOARE│ Brate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│R├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│P│MEMBRE│ Picior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│U│INFE- ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│L│RIOARE│ Gambe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│U│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Trunchi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │abdomen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ALTELE├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ paren- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ terale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Īntregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴────┴──────┴─────┴────┴─┴───┴────┴─┴─────┴───┴─────┴───────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴─────┘
   ANEXA Nr. 2

    LISTA
orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie

    Protecţia capului:
   - căşti de protecţie pentru utilizare īn industrie (mine, şantiere de lucrări publice, alte ramuri industriale);
   - acoperămānt uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără cozoroc);
   - acoperămānt pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil tratat etc.).
    Protecţia īmpotriva zgomotului:
   - antifoane interne şi alte dispozitive similare;
   - căşti antifonice (care acoperă tot capul);
   - antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale;
   - antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă īncorporat;
   - antifoane cu comunicare audio.
    Protecţia ochilor şi a feţei:
   - ochelari cu braţe;
   - ochelari-mască;
   - ochelari-mască īmpotriva radiaţiilor X, ochelari-mască īmpotriva radiaţiilor laser, ochelari-mască īmpotriva radiaţiilor ultraviolete, infraroşii, vizibile;
   - ecrane faciale (viziere);
   - măşti şi căşti pentru sudura cu arc (măşti de mānă, măşti cu fixare pe cap sau măşti care pot fi montate pe căşti de protecţie).
    Protecţia respiratorie:
   - aparate filtrante īmpotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive;
   - aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer;
   - aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă;
   - aparate şi dispozitive pentru scufundare;
   - costume pentru scufundare.
    Protecţia māinii şi braţului:
   - mănuşi care asigură protecţie:
    ▪ īmpotriva agresiunilor mecanice (īnţepături, tăieturi, vibraţii etc.);
    ▪ īmpotriva substanţelor chimice;
    ▪ pentru electricieni şi īmpotriva căldurii;
   - mănuşi cu un deget;
   - degetare;
   - mānecuţe;
   - manşetă de protecţie a īncheieturii māinii pentru munci grele;
   - mitene (mănuşi fără degete);
   - mănuşi de protecţie.
    Protecţia picioarelor şi a gambelor:
   - pantofi, bocanci, cizme semiīnalte şi cizme de securitate;
   - īncălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau cārligele;
   - īncălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie;
   - īncălţăminte şi supraīncălţări cu tălpi rezistente de căldură;
   - īncălţăminte, cizme şi supraīncălţări rezistente la căldură;
   - īncălţăminte, cizme şi supraīncălţări termoizolante;
   - īncălţăminte, cizme şi supraīncălţări īmpotriva vibraţiilor;
   - īncălţăminte, cizme şi supraīncălţări antistatice;
   - īncălţăminte, cizme şi supraīncălţări electroizolante;
   - cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ;
   - saboţi;
   - genunchiere;
   - glezniere detaşabile;
   - ghetre;
   - tălpi detaşabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiraţie);
   - crampoane detaşabile pentru gheaţă, zăpadă sau podele alunecoase.
    Protecţia pielii:
   - creme de protecţie/unguente.
    Protecţia trunchiului şi a abdomenului:
   - veste, jachete şi şorţuri de protecţie īmpotriva agresiunilor mecanice (īnţepare, tăiere, stropi de metal topit etc.);
   - veste, jachete şi şorţuri de protecţie īmpotriva substanţelor chimice;
   - veste cu sistem de īncălzire;
   - veste de salvare;
   - şorţuri de protecţie īmpotriva radiaţiilor X;
   - centuri lomboabdominale.
    Protecţia īntregului corp
    Echipament proiectat pentru a preveni căderile:
   - echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
   - echipament de frānare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
   - dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate).
    Īmbrăcăminte de protecţie:
   - īmbrăcăminte pentru lucru "de securitate" (două piese şi combinezoane);
   - īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva agresiunilor mecanice (īnţepare, tăiere etc.);
   - īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva substanţelor chimice;
   - īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiaţiilor infraroşii;
   - īmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură;
   - īmbrăcăminte termoizolantă;
   - īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva contaminării radioactive;
   - īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva pulberilor;
   - īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva gazelor;
   - īmbrăcăminte şi accesorii (banderole, mănuşi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;
   - pături de protecţie.

   ANEXA Nr. 3

    LISTA
orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate
care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie

   1. Protecţia capului (protecţia craniului)
    Căşti de protecţie:
   - lucrări de construcţii, īn special activitate pe, sub sau īn apropierea schelelor şi locurilor de muncă la īnălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi instalare, activitate desfăşurată pe schele şi de demolări;
   - lucrări de poduri metalice, construcţii metalice īnalte, stālpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;
   - lucrări īn fose, şanţuri, puţuri şi galerii;
   - terasamente şi lucrări īn piatră;
   - lucrări īn subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde;
   - lucrări cu unelte de īmpuşcat bolţuri;
   - lucrări cu explozivi;
   - lucrări īn vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor;
   - lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald şi turnare;
   - lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte;
   - lucrări de construcţii navale;
   - lucrări de manevră feroviare;
   - lucrări īn abatoare.
   2. Protecţia picioarelor
    Īncălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie:
   - lucrări de construcţii, civile şi rutiere;
   - lucrări pe schele;
   - lucrări de demolare;
   - lucrări de construcţii īn beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor;
   - lucrări pe şantiere şi īn spaţii de depozitare;
   - lucrări pe acoperişuri.
    Īncălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie:
   - lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice īnalte, stālpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;
   - construcţia de cuptoare, instalaţii de īncălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale;
   - lucrări de transformare şi īntreţinere;
   - lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare;
   - lucrări īn cariere şi īn exploatări de suprafaţă şi halde;
   - extracţia şi prelucrarea pietrei;
   - producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă;
   - lucrări de manipulare a formelor īn industria ceramicii;
   - căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii;
   - lucrări de turnare īn industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii;
   - transport şi depozitare;
   - lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare;
   - lucrări de construcţii navale;
   - lucrări de manevră feroviare.
    Īncălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie:
   - lucrări pe acoperişuri.
    Īncălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante:
   - lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci.
    Īncălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor:
   - acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente.
   3. Protecţia ochilor sau a feţei
    Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale:
   - lucrări de sudură, polizare şi debitare;
   - lucrări de găurire şi gravare;
   - lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei;
   - lucrări cu unelte de īmpuşcat bolţuri;
   - utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe īndepărtarea şpanului īn cazul prelucrării de materiale care produc şpan;
   - matriţarea la cald;
   - īndepărtarea şi mărunţirea cioburilor;
   - pulverizarea de substanţe abrazive;
   - lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive;
   - utilizarea de dispozitive cu jet lichid;
   - lucrări cu şi īn apropierea materialelor incandescente;
   - lucrări cu căldură radiantă;
   - lucrări cu laser.
   4. Protecţia respiratorie
    Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie:
   - lucrări īn containere, spaţii īnguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, īn cazul īn care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;
   - lucrări la gura de īncărcare a furnalelor;
   - lucrări īn apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor;
   - lucrări īn apropierea oalelor de turnare, īn cazul īn care se pot degaja vapori de metale grele;
   - lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, īn cazul īn care se pot degaja pulberi;
   - vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare;
   - lucrări īn puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare;
   - lucrări īn instalaţii de răcire īn care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.
   5. Protecţia auzului
    Antifoane:
   - lucrări la prese de metale;
   - lucrări cu dispozitive pneumatice;
   - lucrări ale personalului de la sol īn aeroporturi;
   - lucrări de treierat;
   - lucrări īn industria lemnului şi textilă.
   6. Protecţia corpului, braţelor şi māinilor
    Īmbrăcăminte de protecţie:
   - lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive;
   - lucrări cu sau īn apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii;
   - lucrări cu produse din sticlă plată;
   - lucrări de sablare;
   - lucrări īn camere frigorifice.
    Īmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă:
   - lucrări de sudură īn spaţii īnguste.
    Şorţuri rezistente la perforaţie:
   - lucrări de dezosare şi tranşare;
   - lucrări cu cuţite de mānă care implică īndreptarea cuţitului spre corp.
    Şorţuri din piele:
   - lucrări de sudură;
   - lucrări de forjare;
   - lucrări de turnare.
    Protecţia antebraţului:
   - lucrări de dezosare şi tranşare.
    Mănuşi:
   - lucrări de sudură;
   - manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă;
   - lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice.
    Mănuşi din īmpletitură metalică:
   - lucrări de dezosare şi tranşare;
   - utilizarea obişnuită a cuţitelor de mānă īn producţie şi abatoare;
   - schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.
   7. Īmbrăcăminte de protecţie īmpotriva intemperiilor:
   - lucrări īn aer liber pe ploaie şi vreme rece.
   8. Īmbrăcăminte reflectorizantă:
   - lucrări īn locuri īn care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.
   9. Centuri de securitate:
   - lucrări pe schele;
   - asamblarea de piese prefabricate;
   - lucrări pe stālpi.
   10. Frānghii de securitate:
   - lucrări īn cabine de macarale amplasate la mare īnălţime;
   - lucrări īn cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare īnălţime īn depozite;
   - lucrări īn partea superioară a turnurilor de sondă;
   - lucrări īn puţuri şi canalizări.
   11. Protecţia pielii:
   - prelucrarea materialelor de acoperire;
   - lucrări de tăbăcărie.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA