Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Sistemul legislativ national->Legea protectiei muncii nr. 90/1996

Legea protectiei muncii nr. 90/1996

Actul normativ in baza caruia se desfasoara intreaga activitate de protectie a muncii in Romania il reprezinta Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996. Cu alte cuvinte, ea indeplineste rolul de lege fundamentala pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, fiind din acest punct de vedere elementul generator pentru toate prevederile normative cu caracter de protectia muncii, indiferent ca acestea se regasesc in actele componente ale legislatiei de baza sau conexe (cu exceptia prevederilor din Constitutie si Codul muncii).

In virtutea rolului mentionat, Legea Protectiei Muncii indeplineste o serie de functii, care asigura caracterul unitar al sistemului legislativ al protectiei muncii si al modului sau de aplicare:

  • stabilirea principiilor de prevenire;
  • trasarea cadrului general pentru intregul proces de legiferare in domeniul protectiei muncii;
  • trasarea cadrului general pentru modul de desfasurare si organizare a activitatii de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Legea nr. 90/1996 are cel mai mare nivel de aplicativitate, fiind obligatorie la nivelul intregii economii nationale, respectiv in toate unitatile in care se desfasoara procese de munca utilizandu-se personal angajat printr-una din formele prevazute de lege. In acest sens, in articolul 2(1) se stipuleaza ca dispozitiile sale se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice, care utilizeaza in activitatea lor salariati si alte persoane prevazute de lege.

In acelasi articol, alin. 2, se definesc persoana juridica, respectiv fizica, astfel: „... agentii economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei; autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, in baza unor conventii internationale sau contracte bilaterale; asociatiile, fundatiile si organizatiile nonprofit, respectiv membrii asociatiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele fizice care angajeaza personal prin incheierea unui contract individual de munca sau prin incheierea unei conventii civile de prestari de servicii, potrivit legii”.

In stransa corelatie cu cele mentionate, Legea nr. 90/1996 detaliaza categoriile de persoane beneficiare ale masurilor de protectie a muncii: salariatii, membrii cooperatori, persoanele angajate cu conventii civile, elevii, studentii si ucenicii in perioada practicii profesionale.

Ca structura, Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 a cuprinde sapte capitole, al caror continut asigura acoperirea tuturor problemelor de baza ale organizarii si desfasurarii activitatii practice de prevenire a riscurilor profesionale:

  • Capitolul I - dispozitii generale, cu privire la nivelul de aplicabilitate, persoanele beneficiare, organele administratiei de stat cu atributii de organizare, coordonare si control, modul de emitere al normelor de securitate a muncii, includerea de prevederi de protectie a muncii in contractele colective si individuale de munca, in regulamentele de organizare ale unitatilor, in conventiile internationale si contractele bilaterale, obligativitatea obtinerii autorizatiei de functionare a agentilor economici din punctul de vedere al protectiei muncii, modul de finantare a activitatii preventive etc.;
  • Capitolul II – echipamente tehnice, echipamentul individual de protectie si de lucru, alimentatia de protectie si materiale igienico-sanitare: definitii, cerinte de securitate, mod de acordare;
  • Capitolul III - obligatii privind realizarea masurilor de protectie a muncii: ale conducerii persoanei juridice si ale persoanei fizice, ale organizatorilor si conducatorilor proceselor de munca si ale executantilor;
  • Capitolul IV - coordonarea si controlul activitatii de protectie a muncii: atributiile principale ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, functiile autorizate ale inspectorilor de munca si obligatiile acestora;
  • Capitolul V - accidentele de munca si bolile profesionale: definire, elemente, comunicare, raportare, cercetare, evidenta;
  • Capitolul VI - raspunderi: raspunderea in cazul incalcarii dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii: disciplinara, administrativa, materiala, civila, penala (mod de constatare si sanctionare);
  • Capitolul VII - dispozitii tranzitorii si finale: cerinte legate de intrarea in vigoare a legii, definitii, acte juridice abrogate.

Legea protectiei muncii nr. 90/1996


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA