Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordine emise de Ministrul Sanatatii...->Ordin nr. 803 din 12 noiembrie 2001

Ordin nr. 803 din 12 noiembrie 2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnavire profesionala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 18/12/2001


Ministrul sanatatii si familiei,
   având în vedere prevederile art. 1 lit. a) si ale art. 15 lit. d) si k) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale art. 18 lit. k) si e) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii si ale Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
   având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB 10.459 din 12 noiembrie 2001,
   emite urmatorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aproba lista cuprinzând unii indicatori de expunere si/sau indicatori de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnavire profesionala, stabiliti în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - În sensul prezentului ordin termenii urmatori sunt definiti astfel:
   a) indicator de expunere externa - prezenta noxelor profesionale biologice si a celor cu indicativ Fp si prezenta masurabila si cuantificabila a noxelor profesionale fizice si chimice în aria locului de munca;
   b) indicator de expunere interna - prezenta masurabila si cuantificabila a unui agent extern sau metabolit al acestuia în mediile biologice, fara alterarea structurii si/sau functiei organelor, aparatelor sau organismului în ansamblul lui;
   c) indicator de efect biologic - prezenta masurabila si cuantificabila a modificarii structurii, functiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, dovedita prin devierea de la normal a unor constante biochimice, functionale, imunologice, genetice sau sistemice, consecinta a expunerii la un agent din mediul de munca;
   d) raspuns al organismului - orice modificare reversibila sau ireversibila a structurii ori functiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, obiectivizata prin simptom, sindrom, entitate patologica pentru care exista dovezi stiintifice de asociere pozitiva semnificativa cu expunerea la un agent din mediul de munca;
   e) raspuns specific al organismului - complexul de modificari clinice si paraclinice care, în conditii de expunere la factori de risc din mediul de munca, caracterizeaza "boala profesionala" si/sau "suprasolicitarea".
   Art. 3. - Metodele si tehnicile de determinare a indicatorilor de expunere si a indicatorilor de efect biologic, precum si limitele biologice tolerabile sunt stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei si se modifica anual în cazuri argumentate medical, stiintific si statistic, respectându-se progresul tehnico-stiintific.
   Art. 4. - Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului organismului la factori de risc de îmbolnavire profesionala sunt determinati în laboratoare de biotoxicologie si sunt utilizati în monitorizarea starii de sanatate de catre serviciile de medicina muncii.
   Art. 5. - Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnavire profesionala se înregistreaza astfel:
   - în dosarul medical individual, de catre serviciul de medicina muncii;
   - în sinteza analizelor medicale pentru aprecierea conditiilor de munca, la nivelul angajatorului;
   - în comunicarea privind riscul profesional, la nivelul angajatului;
   - directia de sanatate publica teritoriala va pastra datele privind indicatorii relevanti pentru supravegherea sanatatii populatiei active în vederea mentinerii si promovarii sanatatii comunitare.
   Art. 6. - Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, serviciile de medicina muncii si angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât si din sectorul privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 7. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

    Bucuresti, 12 noiembrie 2001.
    Nr. 803.

   ANEXĂ
 
   1. Indicatori biologici de expunere interna
   
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Substanta Indicatorul de Materialul Momentul LBT
expunere interna biologic recoltarii propuse
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acetona Acetona Urina Sfârsitul schimbului 80 mg/l
Alcool izopropilic Acetona Urina Sfârsitul schimbului 50 mg/l
Alcool metilic Metanol Urina Sfârsitul schimbului 6 mg/l
Aluminium Aluminium Urina Sfârsitul schimbului 200 µg/l
Aldrin Aldrin Sânge Sfârsitul schimbului 10 µg/l
Anilina p-Aminofenol Urina/ Sfârsitul schimbului 10 µg/l
Methemoglobina Sânge Sfârsitul schimbului 5% Hb totala
Antimoniu (stibiu) Antimoniu Urina Sfârsitul schimbului 1 mg/l
Arsen si AsH3 Arsen Urina Sfârsitul saptamânii 50 µg/gC
Par Sfârsitul saptamânii 0,5 mg/100 g
Benzen Acid fenilmercapturic Urina Sfârsitul schimbului 25 µg/gC
Fenol total Urina Sfârsitul schimbului 50 mg/l
Sulfat index Urina Sfârsitul schimbului > 0,8
Benzidina Benzidina Urina 0
Beriliu Beriliu Urina Sfârsitul schimbului 2 µg/l
Bromura de metil Brom Sânge Sfârsitul schimbului 2/100 ml
Cadmiu si compusi Cadmiu Urina Sfârsitul schimbului 5 µg/gC
anorganici Proteine Sânge Sfârsitul schimbului 5 µg/l
Urina Sfârsitul schimbului 2 mg/l
Clorbenzen 4-Clorocatechol total Urina Schimb 150 mg/gC
p-Clorfenol total Urina Sfârsitul schimbului 25 mg/gC
Clorura de metilen COHb Sânge Sfârsitul schimbului 5% Hb.t
Clorura de metilen Sânge Sfârsitul schimbului 1 mg/l
Compusi cianici Tiocianati Urina Sfârsitul schimbului 30 mg/l
(acid cianhidric, cianuri
si cianogen)
Crom (VI) Crom Urina În timpul lucrului 10 µg/gC
Urina Sfârsitul saptamânii 3 µg/gC
Cobalt Cobalt Urina Sfârsitul saptamânii 15 µg/l
Sânge Sfârsitul saptamânii 1 µg/l
DDT DDT Sânge Sfârsitul schimbului 20 µg/100 ml
Dieldrin Dieldrin Sânge Sfârsitul schimbului 10 µg/100 ml
1,4-Diclorbenzen 2,5 Diclorfenol total Urina Sfârsitul schimbului 150 µg/gC
N,N-Dimetil-acetamida N-metil-acetamida Urina Sfârsitul saptamânii 30 µg/gC
N,N-Dimetil-formamida Metil-formamida Urina Sfârsitul schimbului 15 mg/l
Etilbenzen Acid madelic Urina Sfârsitul saptamânii 1 mg/l
Fenol Fenol total Urina Sfârsitul schimbului 50
Fluor-compusi Fluor Urina Sfârsitul schimbului 5 mg/gC
Halotan(2-bromo- Acid trifluoracetic Sânge Sfârsitul schimbului 2,5 mg/l
2 chloro-1,1,1
trifluoroethane)
Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen Ser Sfârsitul schimbului 150 µg/l
N-Hexan 2,5-Hexanedione Urina Sfârsitul schimbului 5 mg/gC
Hidrazina Hidrazina Urina Sfârsitul schimbului 200 µg/gC
Lindan gama-Hexaclor ciclohexan Sânge Sfârsitul schimbului 20 µg/l
Mangan Mangan Urina Sfârsitul schimbului 10 µg/l
Mercur-metal Mercur Sânge Sfârsitul schimbului 10 µg/l
si compusi anorganici Urina Înaintea schimbului 35 µg/gC
Mercur si compusi organici Mercur Sânge Sfârsitul schimbului 100 µg/l
Metiletilcetona MEC Urina Sfârsitul schimbului 2 mg/l
Metilcloroform Tricloretanol total Urina Sfârsitul saptamânii 30 mg/l
Sânge Sfârsitul saptamânii 1 mg/l
Metilcloroform Sânge 550 µg/l
Acid tricloracetic Urina Sfârsitul saptamânii 10 mg/l
Nichel Nichel Urina Sfârsitul schimbului 15 µg/l
Nichel carbonil COHb Sânge Sfârsitul schimbului 5%
Nichel Urina Sfârsitul schimbului 15 µg/l
Nitrobenzen p-Nitriofenol total Urina Sfârsitul schimbului 5 mg/gC
Methemoglobina Sânge Sfârsitul schimbului 1,5% Hb
Oxid de carbon COHb Sânge Sfârsitul schimbului 5% Hb
Paration p-Nitrofenol total Urina Sfârsitul schimbului 500 µg/l
Activitate colinesterazica Sânge Înaintea schimbului scadere > 30%
Pentaclorfenol Sânge Sfârsitul schimbului 2 mg/gC
Pesticide organofosforice Activitate colinesterazica Sânge scadere < 30%
Plumb Plumb Urina Sfârsitul schimbului 150 µg/l
Sânge Sfârsitul schimbului 40 µg/100 ml
Par Sfârsitul schimbului 3 µg/cm
ALA-u Urina Sfârsitul schimbului 10 mg/l
CP-u Urina Sfârsitul schimbului 300 µg/l
PEL Sânge Sfârsitul schimbului 100 µg/100 ml
eritrocite
Stiren Acid mandelic Urina Sfârsitul schimbului 800 mg/gC
Urina Înaintea schimbului 300 mg/gC
Acid fenilglioxalic Urina Sfârsitul schimbului 100 mg/gC
Urina Înaintea schimbului 100 mg/gC
Stiren Sânge Sfârsitul schimbului 0,55 mg/l
Sânge Înaintea schimbului 0,02 mg/l
Sulfura de carbon Acid 2-tio-tiazolidin Urina Sfârsitul schimbului 4 mg/l
4-carboxilic
Testul iodazida Urina Sfârsitul schimbului E=6,5
Telur Telur Urina Sfârsitul schimbului 20 µg/l
Tetracloretilena Acid tricloracetic Urina Sfârsitul saptamânii 50 mg/gC
Tricloretilena Tricloretanol Sânge Sfârsitul saptamânii 300 mg/gC
Tetraetil de plumb Plumb dietil Urina Sfârsitul schimbului 25 µg/l
Plumb total Urina Sfârsitul schimbului 50 µg/l
Toluen Toluen Sânge Sfârsitul schimbului 4 mg/l
Acid hipuric Urina Sfârsitul schimbului 2 mg/l
o-Cresol Urina Sfârsitul schimbului 3 mg/l
Uraniu Uraniu Urina Sfârsitul schimbului 10 µg/l
Vanadiu Vanadiu Urina Sfârsitul schimbului 20 µg/l
Xilen Acid metilhipuric Urina Sfârsitul schimbului 3 g/l
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Indicatori de raspuns specific al organismului
   
┌────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Noxa │ Indicator de raspuns specific al │
│crt.│ │ organismului "boala profesionala" │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 1│Acetaldehida │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 2│Acetat de amil si │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │izoamil │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 3│Acetat de benzil │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratarii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 4│Acetat de butil si │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │izobutil │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratarii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 5│Acetat de celosolv │▪ Intoxicatie cronica si consecintele acesteia │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 6│Acetat de etil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 7│Acetat de hexil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │secundar │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 8│Acetat de metil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (R9DS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 9│Acetat de metil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │celosolv │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 10│Acetat de propil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 11│Acetat de vinil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substanre chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 12│Acetil acetat de etil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 13│Acetil-amino-Buoren │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 14│Acetona │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 15│Aceton cianhidrina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 16│Acetonitril │▪ Intoxicatie acuta, subacuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 17│Acid acetic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (R4DS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 18│Acid acrilic si │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │acrilati │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 19│Acid azotic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 20│Acid bromhidric │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 21│Acid butiric │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 22│Acid cianhidric │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Intoxicatie subacuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 23│Acid clorhidric │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acure sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 24│Acid fluorhidric │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimiee, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 25│Acid formic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 26│Acid fosforic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 27│Acid hidrazoic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 28│Acid metacrilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratotii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 29│ Acid oxalic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respira(arii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de subsran(e chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 30│Acid sulfuric │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 31│Acid sulfuros │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 32│Acizi organici si │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │derivati (anhidride, │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │lactone, halogenuri │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │acide, amide) │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 33│Acrilat de etil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 34│Acrilamina │▪ Intoxicatie cronica si consecintele acesteia │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 35│Acrilat de metil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 36│Acrilonitril │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respitatorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, geze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 37│Acroleina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 38│Agenti biologici │▪ Boli infectioase si parazitare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 39│Alchil si aril │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │clor-silan │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita irilativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 40│Aldrin sau izoaldrin │▪ Intoxicatie acuta, subacuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 41│Alcool alilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 42│Alcool amilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 43│Alcool butilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (inflamatia cailor respiratorii superioare) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 44│Alcool butilic tertiar │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respicatorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 45│Alcool decilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 46│Alcool etlic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, eronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 47│Alcool furfurilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratarii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 48│Alcool heptilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 49│Alcool hexilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 50│Alcool metil-amilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 51│Alcool metilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 52│Alcool nonilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 53│Alcool octilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 54│Alcool propilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │(izopropilic) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapari (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 55│Aldehida butirica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 56│Alcooli │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 57│Aldehida clor-acetica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 58│Aldehida crotonica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Arsuri corneene │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 59│Aldehida │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratarii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 60│Aluminiu si oxid de │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │aluminiu │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - aluminoza pulmonara │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 61│Amine alifatice si │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │aliciclice │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ ▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │ ▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 62│Amine aromatice │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
│ │carcinogene │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 63│Aminodifenil │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 64│Aminoazotoluen │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 65│Amoniac │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 66│Anhidrida acetica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 67│Anhidrida borica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 68│Anhidrida butirica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 69│Anhidrida fosforica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Alte anemii │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 70│Anhidrida ftalica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Alte boli specifice ale nasului si sinusurilor │
│ │ │ nazale - ulcer nazal si perforatia septului │
│ │ │ nazal │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 71│Anhidrida maleica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 72│Anhidrida sulfurica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 73│Anilina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Methemoglobinemie │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 74│Anisidina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Methemoglobinemie │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 75│Antimoniu │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - bronsita si pneumonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri, vapori │
│ │ │▪ Alte boli specifice ale nasului si sinusurilor │
│ │ │ nazale - ulcer nazal si perforatia septului │
│ │ │ nazal │
│ │ │▪ Pneumoconioza cauzata de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ ▪ anrimonioza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 76│Antracen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Neoplasm cutanat │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 77│Apatita │▪ Pneumoconioza cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │▪ Pneumacanioza prin mica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 78│Aril clor-silani │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 79│Arsen si compusi │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │anorganici │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Alte boli specifice ale nasului si sinusurilor │
│ │ │ nazale - ulcer nazal si perforatia septului │
│ │ │ nazal │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 80│Auramina │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 81│Azbest │▪ Pneumoconioza cauzata de azbest si alte fibre │
│ │ │ minerale │
│ │ │▪ Azbestoza │
│ │ │▪ Revarsate pleurale neclasificate │
│ │ │▪ Placi pleurale │
│ │ │ - placi pleurale ce contin azbest │
│ │ │▪ Alte boli pleurale │
│ │ │ - alte boli pleurale specificate │
│ │ │▪ Neoplasm laringian │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Mezoteliom │
│ │ │ - mezoteliom pleural │
│ │ │ - mezoteliom peritoneal │
│ │ │ - mezoteliom cu alte localizari │
│ │ │ - mezoteliom fara precizare │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (emfizem, bronsiolita, fibroza) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 82│Bariu (compusi │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │solubili) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Pneumoconioza cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice: │
│ │ │ ▪ baritoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 83│Benzantracen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subucute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 84│Benzen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Anemii aplastice produse de agenti externi │
│ │ │▪ Agranulocitoza │
│ │ │▪ Leucemii │
│ │ │ - leucemia mieloida │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 85│Benzina (aromatice │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │peste 6%) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Anemii aplastice produse de agenti externi │
│ │ │▪ Agranulocitoza │
│ │ │▪ Leucemii │
│ │ │ - leucemia mieloida │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 86│Benzine (carburanti) │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 87│Benzidina │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 88│Benzoat de etil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta, cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │- alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vopori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 89│Benzpiren │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii catuate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic, pulmonar │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 90│Beriliu si compusi │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │▪ berilioza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 91│Bioxid de clor │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 92│Bioxid de sulf │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 93│Bioxid de siliciu │▪ Pneumoconioza cauzata de pulberi cu continut │
│ │ │ de siliciu │
│ │ │▪ Silicoza │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 94│Bisclometileter │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratarii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 95│Brom │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 96│Bromura de etil │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 97│Bromura de metil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamarea cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 98│Bomura de metilen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 99│Bumbac │▪ Bisinoza │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
│ │ │▪ Alte rinite alergice │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ alte boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ pulberi organice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 100│Butadiena │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respirarorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 101│Butilamina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 102│Butil celosolv │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 103│Butil-glicidil-eter │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 104│Butil mercaptan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si│
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 105│Butil-toluen-tertiar │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respirarorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 106│Cadmiu │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - bronsita si pneunonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respirarorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (emfizem, bronsiolita, fibroza) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 107│Caolina │▪ Pneumoconioza cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice: │
│ │ │ ▪ caolinoza │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respirarorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (emfizem, bronsiolita, fibroza) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 108│Carbamati │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 109│Carbaril │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 110│Carbonil metalic │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Neoplasm al cavitatii nazale si al urechii │
│ │ │ medii │
│ │ │▪ Neoplasm faringian │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 111│Carbune (pulberi) │▪ Pneumoconioza minerului la carbune │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 112│Celosolv │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 113│Cereale (pulberi) │▪ Rinita alergica │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
│ │ │▪ Boli ale cailor aeriene cauzate de pulberi │
│ │ │ organice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 114│Cetona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 115│Cetone │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 116│Chinona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respirarorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 117│Cianamida calcica │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respirarorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 118│Cianuri si cianogeni │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 119│Ciclohexan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │- inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respirarorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 120│Ciclohexanol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respirarorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 121│Ciclohexanona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 122│Ciclohexanon-izoxina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 123│Ciclohexan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 124│Ciclohexilamina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 125│Ciclopentadiena │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 126│Ciclopropan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 127│Ciment │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 128│Clor si compusi │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 129│Cloracetofenona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 130│Cloranilina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 131│Clorbenzen (mono) │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 132│Clorbrommetan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 133│Clordan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 134│Clordifenil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 135│Clornaftaline │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 136│Clor nitrobenzen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 137│Clor nitropropan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 138│Cloroform │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 139│Cloropicrina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 140│Cloropren │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 141│Clor-stiren │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 142│Clor toluen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 143│Clorura de acetil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 144│Clorura de alil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 145│Clorura de benzil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 146│Clorura de benoil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 147│Clorura de clor acetil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 148│Clorura de etil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 149│Clorura de metil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 150│Clorura de metilen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 151│Clorura de sulf │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 152│Clorura de sulfuril │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (R4DS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 153│Clorura de tionil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 154│Clorura de tiofosforil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 155│Clorura de vinil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Sclerodermie │
│ │ │▪ Angiosarcom hepatic │
│ │ │▪ Boli hepatice cronice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 156│Cobalt │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Urticaria de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 157│Compusi cianici │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 158│Compusi │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │organomercuriali │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 159│Crezoli │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 160│Crom si compusi │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Neoplasm al cavitatii nazale │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte boli ale nasului si ale sinusurilor │
│ │ │ nazale - ulcer nazal si perforatia septului │
│ │ │ nazal │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 161│Curenti de înalta │▪ Sindrom cerebroastenic │
│ │frecventa │▪ Tulburari de termoreglare │
│ │ │▪ Cataracta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 162│Decaboran │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 163│Acid 2,4 diclorfenoxi │▪ Intoxicatie acuta │
│ │acetic │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 164│DDT (1,1-triclor-2,3 │▪ Intoxicatie acuta │
│ │di(p clor-fenil)- etan)│▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 165│DDPV (0,0 dimetil - 2,2│▪ Intoxicatie acuta │
│ │diclordivinil fosfat) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 166│Decalina │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 167│Diaceton-alcool │▪ Intoxicatie acuta │
│ │(4 - hidroxi - │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │4 metil - 2 pentanona) │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 168│Diazometan │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 169│Diboran │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 170│Dibro-metan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 171│Diclor-etan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 172│Diclor-etilen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 173│Diclorhidrina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 174│Diclorhexil-amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 175│Diclor-benzen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │(para, orto) │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Agranulocitoza │
│ │ │▪ Leucemii │
│ │ │ - leucemia limfoida │
│ │ │ - leucemia mieloida │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (granulomatoza pulmonara) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 176│Diclor nitro-etan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 177│Diclor-propan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 178│Dieldrin │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 179│Dietilamina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 180│Dietilen glicol │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 181│Dietilen oxid │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 182│Difenileter │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 183│Difluor-dibrom metan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 184│Dimetil nitrosamina │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 185│Diizobutil-cetona │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 186│Diizopropil amina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 187│Dimetilamino azobenzen │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 188│Dimetil anilina │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 189│Dimetil acetamida │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 190│Dimetil-amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 191│Dimetilbenzil-amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 192│Dimetil cloreter │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 193│Dimetil dioxan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 194│Dioxan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 195│Dimetil-formamida │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 196│Dimetil-hidrazina │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 197│Dinitrat de etilen │▪ Intoxicatie cronica │
│ │glicol │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 198│Dinitrobenzen │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 199│Dinitrofenol si │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │derivati │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Alte cataracte specifice │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 200│Dinitro-orto-crezol │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Alte cataracte specifice │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 201│Dinitrotoluen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 202│Dioxan │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 203│Dowanol DB (eter │▪ Intoxicatie cronica │
│ │monobutilic │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │dietilen - glicol) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 204│Endrin │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 205│Epiclorhidrina │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 206│EPN (ester-tiono benzon│▪ Intoxicatie acuta │
│ │fosforic de etil si │ │
│ │para-nitro-fenil) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 207│Esteri organo fosforici│▪Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 208│Etanol amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 209│Eter butilic │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 210│Eter diclor-dietilic │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 211│Eter diclor etilic │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 212│Eter etilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 213│Eter metilic al │▪ Intoxicatie cronica │
│ │dipropilen glicolului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 214│Eter propilic │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 215│Eteri │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 216│Etil amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si│
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 217│Etil benzen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 218│Etil-butil-cetona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 219│Etil mercaptan │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 220│Etil toluen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 221│Etilen clorhidrina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 222│Etilen diamina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 223│Etilen imina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 224│Etilen-oxid │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Alte cataracte specifice │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │ - alte polineuropatii specifice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 225│Etil-mercaptan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 226│Etoxi-etil-metacrilat │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 227│Faina │▪ Alte rinite alergice │
│ │ │▪ Alveolita alergica extrinseca │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 228│Fenantren │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 229│Fenclorfos │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 230│Fenil glicidil-eter │▪ Intoxicatie acuta │
│ │(PGE) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 231│Fenil hidrazina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 232│Fenil-metil-cetona │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 233│Fenilen diamina │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 234│Fenol │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │- inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │- alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 235│Fero-vanadiu │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri │
│ │ │ si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - bronsita si pneumonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 236│Fluor si compusi │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 237│Fluor acetat de sodiu │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 238│Florura de sulfuril │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 239│Fluoruri │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 240│Formaldehida │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 241│Formiat de etil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si│
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si│
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 242│Formiat de metil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 243│Fosdrin │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 244│Fosfor galben │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 245│Fosgen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 246│Furfurol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 247│Gaze lichefiate │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │(continut principal │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │C3-C4) │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 248│Glicidol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 249│Glicoli si derivati │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 250│Glioxal │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 251│Gudroane │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Acnee │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 252│Gudroane (produsi de │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │distilare) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 253│Hidrocarburi clorate │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 254│Heptaclor │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 255│Heptan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si│
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si│
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 256│Hexaclor ciclohexan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 257│Hexaclor etan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 258│Hexafluorura de telur │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 259│Hexametilen diamina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 260│Hexametilen-diizocianat│▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 261│Hexan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 262│Hidrazina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 263│Hidrocarburi alifatice │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │(white spirt solvent, │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │nafta, ligroina, petrol│ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │lampant, motorina) │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Encefalopatia toxica │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Acnee │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 264│Hidrocarburi alifatice │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │halogenate │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 265│Hidrocarburi aromatice │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Encefalopatia toxica │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Acnee │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 266│Hidrocarburi din petrol│▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │alifatice si aliciclice│▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Encefalopatia toxica │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Acnee │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 267│Hidrocarburi │▪ Intoxicatie cronica │
│ │policiclice aromatice │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 268│Hidrochinone │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 269│Hidrogen arseniat │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia indusa de metale grele │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 270│Hidrogen fosforat │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 271│Hidrogen seleniat │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 272│Hidrogen stibiat │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia indusa de melale grele │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 273│Hidrogen sulfurat │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 274│Hidrogen telurat │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 275│Hidroxid de sodiu, │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │hidroxid de potasiu │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte boli ale nasului si ale sinusurilor │
│ │ │ nazale - ulcer nazal si perforatia septului │
│ │ │ nazal │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 276│Hipocloriti │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivita acuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 277│Insecticide clorate │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 278│Iod │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 279│Iodura de metil │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 280│Izoforona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 281│Izoocten │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Encefalopatia toxica │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Acnee │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 282│Izopren │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Encefalopatia toxica │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Acnee │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 283│Izopropil benzen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │(cumen) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 284│Izopropil amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 285│Izopropil glicidil-eter│▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │(IGE) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 286│Izocianati │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic mixt │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 287│Lemn exotic (pulberi) │▪ Rinite alergice │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 288│Ligroina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 289│Malathion │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 290│Mangan │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │▪ silicomanganioza │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - bronsita si pneumonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri, vapori (pneumonia │
│ │ │ manganica) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 291│Mercaptani │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 292│Mercur metalic si │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │compusi anorganici │▪ Afectiuni extrapiramidale si tulburari de │
│ │toxici, compusi organo │ mobilitate │
│ │mercuriali │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │ - alte polineuropatii specifice │
│ │ │▪ Encefalopatia toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 293│Metaacrilat de metil │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 294│Metaacrilat de N-butil │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 295│Metale dure │▪ Alte boli pulmonare interstitiale │
│ │ │ - alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 296│Metan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 297│Metil - acetilena │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 298│Metil - amina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 299│Metil - anilina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │▪ Agranulocitoza │
│ │ │▪ Leucemii │
│ │ │ - leucemia limfoida │
│ │ │ - leucemia mieloida │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (granulomatoza pulmonara) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 300│Metil-butil-cetona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 301│N-metil-carbonat naftil│▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │(carbaril, sevin) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 302│Metil-celosolv │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 303│Metil-ciclohexan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 304│Metil-ciclohexanol │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 305│Metil-ciclohexanona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 306│Metil-clor-acrilat │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 307│Metil-cloroform │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │(tricloretan) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 308│Metil-colantren │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 309│Metil-etil-cetona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 310│Metil-etil-parathion │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 311│Metil-hexil-cetona │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 312│Metil-izoamil-cetona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 313│Metil-izobutil-cetona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 314│Metil-izobutinil-cetona│▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 315│Metil-mercaptan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 316│Metil-parathion │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 317│Metil-propil-cetona │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 318│Metil-sistox │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 319│Metil-stiren │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 320│Metilal │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 321│Metilen bis │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │fenil-izocianat │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 322│Metoxiclor │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 323│Mica │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 324│Monoclor-hidrina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 325│Mono-etilen-glicol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 326│Mono-metil-hidrazina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 327│Motorina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 328│Naftalina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │ - alte anemii hemolitice nonautoimune │
│ │ │▪ Cataracta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 329│Naftaline clorate si │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │difenil - clorate │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 330│Naftil-amine (alfa si │▪ Neoplasm al vezicii urinare │
│ │beta) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 331│Nefelina │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - apatitoza │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Rinita alergica │
│ │ │▪ Astm bronsic mixt │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 332│Negru de fum │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Acnee │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 333│Nichel │▪ Astm bronsic mixt │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Dermite alergice de contact │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Neoplasm al cavitatii nazale si al urechii │
│ │ │ medii │
│ │ │ - cavitatea nazala │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 334│Nichel-carbonil │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - bronsita si pneumonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Alte boli pulmonare interstitiale │
│ │ │ - alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza │
│ │ │ (pneumoconioza necolagena) │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Neoplasm al cavitatii nazale si al urechii │
│ │ │ medii │
│ │ │ - cavitatea nazala │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 335│Nitroderivati ai │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │hidrocarburilor │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │aromatice │▪ Agranulocitoza │
│ │ │▪ Leucemii │
│ │ │ - leucemia limfoida │
│ │ │ - leucemia mieloida │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (granulomatoza pulmonara) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 336│Nicotina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 337│Nitroanilina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 338│Nitro - anisol │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 339│Nitro - benzen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 340│Nitro - butan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 341│Nitro - etan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 342│Nitroetil - benzen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 343│Nitroglicol │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 344│Nitroglicerina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzare de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 345│Nitro - metan │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 346│Nitro - naftalina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 347│Nitro-propan │▪ Intoxicatie acuta │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 348│Nitro - toluen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 349│Nitrozo - dimetil - │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │amina │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic mixt │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 350│Nitrozo - metil - uree │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic mixt │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 351│Nitrozo - metil - │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ucetan │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 352│Octan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 353│Olivina │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - olivinoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 354│Osmiu tetraoxid │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 355│Oxiclorura de fosfor │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 356│Oxizi de azot │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzal de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 357│Oxid de cadmiu │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronice │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 358│Oxid de calciu │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Alte boli ale nasului si ale sinusurilor │
│ │ │ nazale │
│ │ │ - ulcer nazal si perforatia septului nazal │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 359│Oxid de carbon │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 360│Oxid de difenilclorat │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 361│Oxid de etilena │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 362│Ozon │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (emfizem, bronsiolita, fibroza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 363│Paration │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 364│Pentaboran │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 365│Pentacloretan │▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 366│Pentaclorfenol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 367│Pentaclorura de fosfor │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 368│Pentaclorura de sulf │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 369│Pentan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 370│Pentasulfura de fosfor │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 371│Percloretilen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │(tetraclor etilen) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 372│Perclor-metil-mercaptan│▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 373│Petrol lampant │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (Nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 374│Picolinele │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 375│Piperidina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 376│Piridina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 377│Platina │▪ Rinita vasomotorie │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Astm bronsic mixt │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 378│Plumb metalic, oxizi de│▪ Intoxicatie cronica │
│ │plumb si alti compusi │▪ Alte anemii │
│ │anorganici toxici │ - anemia sideroplastica secundara cauzata de │
│ │ │ medicamente si toxine │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │ - alte polineuropatii specifice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 379│Plumb tetraetil si │▪ Intoxicatie acuta si subacuta │
│ │tetrametil │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 380│Presiunea atmosferica │▪ Îmbolnaviri datorita compresiunilor si │
│ │scazuta sau crescuta │ decompresiunilor │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 381│Propan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (Nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 382│Propilenimina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 383│Propil-glicidil-eter │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 384│Propiolactona │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 385│Pulberi de aluminiu │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - aluminoza pulmonara │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 386│Pulberi de carbune │▪ Pneumoconioza minerului la carbune │
│ │ │ - antracoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 387│Pulberi de caolin │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - caolinoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 388│Pulberi de talc │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - talcoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 389│Pulberi de mica │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - pneumoconioza prin mica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 390│Pulberi de olivina │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - olivinoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 391│Pulberi de nefelina │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │apatita │ anorganice │
│ │ │ - pneumoconioza prin nefelina/apatita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 392│Pulberi de oxid de fier│▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - sideroza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 393│Pulberi de dioxid de │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │staniu │ anorganice │
│ │ │ - stanioza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 394│Pulberi de antimoniu │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - antimonioza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 395│Pulberi de baritina │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ - baritoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 396│Pulberi minerale │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │pneumoconiogene (în │ anorganice │
│ │afara de SiO2 si │ │
│ │azbest) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 397│Pulberi vegetale si │▪ Astm bronsic alergic │
│ │textile │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Rinita alergica │
│ │ │▪ Bisinoza │
│ │ │▪ Boala prelucratorilor de in │
│ │ │▪ Boli ale cailor aeriene cauzate de alte │
│ │ │ pulberi organice │
│ │ │▪ Pneumopatia alergica la pulberi organice │
│ │ │ - pneumopatia fermierului │
│ │ │ - bagasoza │
│ │ │ - pneumopatia crescatorilor de pasari │
│ │ │ - pneumopatia muncitorilor la prepararea │
│ │ │ maltului │
│ │ │ - pneumopatia crescatorilor de ciuperci │
│ │ │ - pneumopatia cojitorilor de artar │
│ │ │ - pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi │
│ │ │ organice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 398│Pulberi organice │▪ Astm bronsic alergic │
│ │alergizante │▪ Rinita alergica │
│ │ │▪ Boli ale cailor aeriene cauzate de pulberi │
│ │ │ organice │
│ │ │▪ - bisinoza │
│ │ │▪ - boala prelucratorilor de in │
│ │ │▪ - boli ale cailor aeriene cauzate de alte │
│ │ │ pulberi organice │
│ │ │▪ Pneumopatia alergica la pulberi organice │
│ │ │-- pneumopatia fermierului │
│ │ │ - bagasoza │
│ │ │ - pneumopatia crescatorilor de pasari │
│ │ │ - pneumopatia muncitorilor la prepararea │
│ │ │ maltului │
│ │ │ - pneumopatia crescatorilor de ciuperci │
│ │ │ - pneumopatia cojitorilor de artar │
│ │ │ - suberoza │
│ │ │ - pneumopatia cauzata de sisteme de aer │
│ │ │ conditionat si de umidifierea aerului │
│ │ │ - pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi │
│ │ │ organice │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 399│Radiatii ionizante │▪ Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere) │
│ │ │▪ Radiodermite acute si cronice │
│ │ │▪ Cataracta │
│ │ │▪ Hemopatii maligne (leucemii: leucemia │
│ │ │ limfoida, leucemia mieloida, alte leucemii cu │
│ │ │ celule specifice) │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Neoplasm al cailor aeriene superioare │
│ │ │▪ Neoplasm al pielii (non-melanom) │
│ │ │▪ Neoplasm osos │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 400│Radiatii infrarosii │▪ Cataracta │
│ │ │▪ Keratite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 401│Radiatii ultraviolete │▪ Keratite │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 402│Rasini epoxidice │▪ Astm bronsic alergic │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 403│Retele electrice de │▪ Afectiuni neuropsihice │
│ │înalta tensiune, sub │ │
│ │tensiune (munca la) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 404│Ricin │▪ Astm bronsic alergic │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 405│Seleniu │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 406│Sevin │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 407│Sistox │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 408│Smoala │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 409│Solvent nafta │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 410│Staniu (compusi │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │organici) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 411│Stibiu │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 412│Stiren monomer │▪ Intoxicatie acuta si cronica Boli respiratorii │
│ │ │ cauzate de inhalarea de substante chimice, │
│ │ │ gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatite iritative de contact │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 413│Sulfat de dimetil │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 414│Sulfura de carbon │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 415│Suprasolicitarea │▪ Astenopie acomodativa │
│ │analizatorului vizual │▪ Agravarea miopiei preexistente │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 416│Suprasolicitarea │▪ Mononeuropatia membrelor superioare │
│ │aparatului locomotor │ - sindrom de tunel carpian │
│ │ │ - leziuni ale nervului ulnar │
│ │ │ - leziuni ale nervului radial │
│ │ │ - alte mononeuropatii ale membrelor superioare │
│ │ │▪ Sinovite si tenosinovite │
│ │ │ - tenosinovita stiloidei radiale │
│ │ │▪ Afectiuni ale tesuturilor moi prin solicitare, │
│ │ │ suprasolicitare si presiune │
│ │ │ - tenosinovita crepiranta cronica a mâinii si │
│ │ │ articulatiei pumnului │
│ │ │ - bursita olecraniana │
│ │ │ - bursita prepatelara │
│ │ │▪ Alte entesopatii │
│ │ │ - epicondilita mediala │
│ │ │ - epicondilita laterala │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 417│Talc │▪ Pneumoconioze cauzate de alte pulberi │
│ │ │ anorganice │
│ │ │ ▪ talcoza │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 418│Taliu │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 419│Tantal │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - bronsita si pneumonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 420│2,4,5 T/acid │▪ Intoxicatie acuta │
│ │(triclor-2,4,5- │ │
│ │fenoxi)acetic/TEDP │ │
│ │(tetra-etil-ditiono │ │
│ │-pirofosfat) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 421│Telur │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 422│Temperatura ridicata │▪ Şoc caloric │
│ │ │▪ Colaps caloric │
│ │ │▪ Crampe calorice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 423│Temperatura scazuta │▪ Hipotermia │
│ │ │▪ Alte efecte ale temperaturii scazute │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 424│TEPP (tetra │▪ Intoxicatie acuta │
│ │etil-pirofosfat) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 425│Terebentina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 426│Tetrabromura de │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │acetilena │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivita │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 427│Tetraclor-etilena │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 428│Tetraclorura de carbon │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli hepatice toxice │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 429│Tetraclorura de titan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 430│Tetraetil de plumb │▪ Intoxicatie acuta si subacuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 431│Tetrahidrofuran │▪ Intoxicatie cronica │
│ │(dietilenoxid) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 432│Tetralina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 433│Tetranitrometan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 434│Tetril (2,4,6 trinitro │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │fenil-metil nitramina) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 435│Tetraoxid de osmiu │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 436│Thiram (disulfura de │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │tetrametil tiuram) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 437│Titan si oxid de titan │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acul cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (enfizem, bronsiolita, fibroza) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 438│Toluen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 439│Toluidina │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 440│Toluilendiamina │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 441│Toluilen-diizocianat │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Astm bronsic mixt │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 442│Toxafen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 443│Trepidatii │▪ Mononeuropatia membrelor superioare │
│ │ │ - sindrom de tunel carpian │
│ │ │ - leziuni ale nervului ulnar │
│ │ │ - leziuni ale nervului radial │
│ │ │ - alte mononeuropatii ale membrelor superioare │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │ - alte polineuropatii specifice │
│ │ │▪ Sindromul Raynaud │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 444│Tricloetan (metil │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │cloroform) │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 445│Tricloretilen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale │
│ │ │ produse de medicamente si metale grele │
│ │ │ - nefropatia toxica neclasificata la alte │
│ │ │ capitole │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 446│Triclor-propan │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 447│Triclorura de benzil │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │(fenil cloroform) │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 448│Triclorura de fosfor │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 449│Trietilamina │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 450│Tricrezil-fosfat │▪ Intoxicatie acuta │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 451│Trietilen-glicol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 452│Trifluorura de azot │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 453│Trifluorura de bor │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 454│Trifluorura de clor │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 455│Trimetilen-trinitramina│▪ Intoxicatie cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 456│Trinitrofenol │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Intoxicatie cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 457│Trioxid de sulf │▪ Astm bronsic nonalergic │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 458│Trinitrotoluen │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Cataracta │
│ │ │▪ Anemie hemolitica dobândita │
│ │ │ - alte anemii hemolitice nonautoimune │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 459│Tungsten │▪ Alte boli pulmonare interstitiale │
│ │ │▪ Alte boli interstitiale cu fibroza │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - edem pulmonar acut cauzat de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (enfizem, bronsiolita, fibroza) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 460│Tutun pulberi │▪ Rinita alergica │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita alergica de contact │
│ │ │▪ Astm bronsic alergic │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 461│Ulei mineral │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (enfizem, bronsiolita, fibroza) │
│ │ │▪ Neoplasm bronsic si pulmonar │
│ │ │▪ Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se │
│ │ │ refera la nonmelanoame) │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 462│Vanadiu │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - bronsita si pneumonia cauzate de substante │
│ │ │ chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │▪ Conjunctivite │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 463│Vibratii │▪ Mononeuropatia membrelor superioare │
│ │ │ - sindrom de tunel carpian │
│ │ │ - leziuni ale nervului ulnar │
│ │ │ - leziuni ale nervului radial │
│ │ │ - alte mononeuropatii ale membrelor superioare │
│ │ │▪ Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici │
│ │ │ - alte polineuropatii specifice │
│ │ │▪ Sindromul Raynaud │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 464│Vinil-carbazol │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 465│Vinil-toluen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 466│Warfarina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 467│White spirit │▪ Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 468│Xilen │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
│ │ │▪ Encefalopatie toxica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 469│Xilidina │▪ Intoxicatie acuta si cronica │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 470│Zinc │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 471│Zirconiu │▪ Pneumoconioza cauzata de alte pulberi │
│ │ │ anorganice: │
│ │ │▪ Boli respiratorii cauzate de inhalarea de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ - inflamatia cailor respiratorii superioare │
│ │ │ cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori │
│ │ │ - alte boli respiratorii acute sau subacute │
│ │ │ cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si │
│ │ │ vapori (RADS) │
│ │ │ - boli respiratorii cronice cauzate de │
│ │ │ substante chimice, gaze, fumuri si vapori │
│ │ │ (enfizem, bronsiolita, fibroza) │
│ │ │▪ Conjunctivite │
│ │ │▪ Dermatita iritativa de contact │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 472│Zgomot │▪ Hipoacuzie si surditate de perceptie │
└────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
   3. Indicatori de raspuns
   * nu sunt specifici
   * pot fi utilizati pentru fundamentare strategie de sanatate si securitate la locul de munca
   * nu reprezinta criterii pentru aplicare metodologie de încadrare a unor locuri de munca în conditii de munca deosebite
   
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ NOXA PROFESIONALĂ │ EFECTE │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ ZGOMOT │ │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│n.a.e.c.s. │*Deplasarea temporara a pragurilor │
│cu valori mai mari de 60dB(A) pentru │auditive pe frecventele înalte │
│solicitarea neuropsihica deosebita si│(4000-8000 Hz) semnificativ statistic │
│>75dB(A) pentru solicitarea │sau cu 6-10 dB la mai mult de 35% din │
│neuropsihica crescuta │subiecti la sfârsitul activitatii versus│
│ │început. │
│ │*Scaderea capacitatii de concentrare si │
│ │a atentiei: evaluare prin scaderea │
│ │semnificativ statistica sau la mai mult │
│ │de 35% din subiecti a indicatorilor de │
│ │la testele specifice la sfârsitul │
│ │activitatii versus început. │
│ │*Scaderea timpilor de reactie la │
│ │stimuli auditivi si/sau vizuali │
│ │semnificativ statistic sau la mai mult │
│ │de 35% din subiecti la sfârsitul │
│ │activitatii versus început. │
│ │*Acuze auditive la mai mult de 35% din │
│ │subiecti la sfârsitul activitatii versus│
│ │început. │
│ │*Cresterea frecventei cardiace si a │
│ │tensiunii arteriale cu mai mult de │
│ │10mmHg cu valorile de referinta, │
│ │subdenivelarea segmentului ST-T cu mai │
│ │mult de 1mm, tulburari de ritm cardiac │
│ │sau de conducere în timpul activitatii. │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ UNDE ELECTROMAGNETICE │ │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│1. Din domeniu vizibil (Iluminat): │*Modificari semnificative statistic sau │
│Nivele de iluminare foarte mari sau │la mai mult de 35% din subiecti la │
│foarte mici în raport cu nivelele │sfârsitul activitatii versus început │
│prevazute de Anexa 19 din Normele │ale urmatorilor indicatori: acuitatea │
│Generale de Protectia Muncii sau cu │vizuala, functia de acomodare si │
│valoarea de 250-300 lx recomandata │convergenta oculara, functia de │
│pentru activitatea la videoterminale │adaptare la întuneric ebluisarea, │
│de SR EN 29241 (numai în cazul în │câmpul vizual, simtul cromatic, viteza │
│care nivelele de iluminare nu pot fi │perceptiei vizuale, miscarile │
│corectate datorita specificului │oculopalpebrale (numar clipiri/minut), │
│activitatii: studiouri si platouri │timpul de reactie la stimuli vizuali, │
│radio-TV, studiouri si laboratoare │auditivi si/sau combinatii ale acestora │
│foto, sali de dirijare trafic aerian,│frecventa critica de fuziune a │
│conducatori mijloace de transport, │imaginilor luminoase. │
│etc.) │*Acuze vizuale si oculare la mai mult de│
│ │35% din subiecti. │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2. Din domeniu infrarosu (radiatie │*Scaderea capacitatii de concentrare si │
│calorica): pentru unele locuri de │a atentiei semnificativ statistic sau la│
│munca unde sursa de caldura este │mai mult de 35% din subiecti la │
│reprezentata de radiatia solara │sfârsitul activitatii versus început. │
│- în anotimpul cald temperatura │*Disconfort termic evaluat pe baza │
│uscata a aerului depaseste valoarea │standardului SR EN 27730. │
│de 30-32 grade C si nu se pot aplica │*Coordonarea psihomotorie: modificari │
│prevederile ordonantei nr. 99/2000. │ale indicatorilor de randament si │
│ │corectitudine la probe, semnificative │
│ │statistic sau la mai mult de 35% din │
│ │subiecti la sfârsitul activitatii versus│
│ │început. │
│ │*Limita inferioara a suportabilitatii │
│ │organismului uman. │
│ │*Coordonarea psihomotorie: modificari │
│ │ale indicatorilor de randament si │
│ │corectitudine la probe, semnificative │
│ │statistic sau la mai mult de 35% din │
│ │subiecti la sfârsitul activitatii versus│
│ │început. │
│- în anotimpul rece temperatura │*Scaderea temperaturii cutanate la nivel│
│uscata a aerului mai mica de 12-10 │periferic. │
│grade C (pentru locurile de munca │ │
│din exterior sau din mijloacele de │ │
│transport unde nu se pot aplica │ │
│masuri tehnice). │ │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3. din domeniu microunde si │Modificatori ale urmatorilor indicatori │
│radiofrecventa │comparativ cu valorile de referinta: │
│ │- hematologici si imunologici: │
│ │ scaderea numarului de eritrocite, │
│ │ cresterea numarului de neutrofile, │
│ │ macrofage, scaderea numarului de │
│ │ limfocite T si NK │
│ │- cardiovasculari: modificari ale │
│ │ frecventei cardiace, ale tensiunii │
│ │ arteriale, denivelari ale segmentului │
│ │ STT, tulburari de ritm cardiac si de │
│ │ conducere. │
│ │- Endocrini: scaderea nivelului │
│ │ plasmatic al STH, cresterea FSH si LH,│
│ │ scaderea T4, melatoninei, cresterea │
│ │ cortizonului si corticosteronului. │
│ │- Examen specific pentru determinarea │
│ │ tulburarilor de dinamica sexuala. │
│ │- Examen oftalmologic pentru depistarea │
│ │ cataractei │
│ │- Frecventa acuzelor raportate │
│ │ (cefalee, ameteli, astenie, │
│ │ palpitatii, transpiratii profuze, │
│ │ anxietate, scadere ponderala, │
│ │ hipotonie musculara). │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4. Vibratii │ │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4a. Pentru vibratii discutate în │*Scaderea capacitatii de concentrare si │
│anexele nr. 32-33-34 din │a atentiei semnificativ statistic sau │
│Normele Generale de Protectia Muncii │la mai mult de 35% din subiecti la │
│ │sfârsitul activitatii versus început. │
│ │*Coordonarea psihomotorie ale │
│ │indicatorilor de randament si │
│ │corectitudine la probe, semnificative │
│ │statistic sau la mai mult de 35% din │
│ │subiecti la sfârsitul activitatii │
│ │versus început. │
│ │*Frecveta acuzelor raportate sau a │
│ │indicatorilor de morbiditate crescuti │
│ │pentru leziuni ale aparatului │
│ │locomotor (în special coloana │
│ │vertebrala lombara), aparatului │
│ │cardiovascular (HTA si cardiopatie │
│ │ischemica si afectiuni neuropsihice. │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4b. Pentru vibratii discutate în │*Modificari semnificative static sau la │
│anexa nr. 35-36 din Normele │mai mult de 35% din subiecti la testul │
│Generale de Protectia Muncii │de provocare la rece sau testul presor │
│ │la rece comparativ de referinta. │
│ │*Frecventa acuzelor raporate sau a │
│ │indicatorilor de morbiditate pentru │
│ │afectiuni ale aparatului locomotor (în │
│ │special la nivelul membrelor │
│ │superioare), ale aparatului digestiv si │
│ │sistemului nervos (parestezii, tulburari│
│ │trofice leziuni electromiografice). │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
   
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ INDICATORI (PARAMETRII) │ VALORI NESPECIFICE │ OBSERVAŢII │
├─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│1. INDICATORI FIZIOLOGICI │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│1.a. Frecventa cardiaca │Cresterea frecventei cardiace │Reactie de stres determinata de │
│ │instantanee sau medie/minut cu │solicitarea cognitiva (mentala) │
│ │mai mult de 20 batai comparativ│si/sau cumul de factori nocivi │
│ │cu valorile de referinta │(stres si suprasolicitare │
│ │ │neuropsihica, zgomot, microclimat│
│ │ │nefavorabil │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cresterea frecventei cardiace │Reactie de stres determinata │
│ │instantanee sau medie/minut cu │de solicitarea cognitiva │
│ │mai mult de 40 de batai │(mental-emotional) - în │
│ │comparativ cu valorile de │procesele de munca cu │
│ │referinta │constrîngere temporala, cu │
│ │ │factori necontrolabili, │
│ │ │activitate cu publicul │
│ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Scaderea semnificativ │Oboseala neuropsihica în │
│ │statistica sau la mai mult de │activitati monoton repetitive │
│ │35% din subiecti a frecventei │(conducere mijloace de transport,│
│ │cardiace medii/ciclu de │supraveghere panouri de comanda, │
│ │activitate comparativ cu │etc.) │
│ │valorile de referinta sau din │ │
│ │celelalte cicluri de activitate│ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1.b. Parametrii │Modificari (cresteri sau │Markeri pentru solicitarea │
│variabilitatii frecventei│scaderi) în raport cu valorile │cognitiva (mentala si │
│cardiace (densitatea de │de referinta sau în raport cu │mental-emotionala) │
│putere în banda LF, HF, │valorile medii/ciclu de │ │
│raportul LF/HF, etc.) │activitate la mai mult de 35% │ │
│ │din subiecti sau modificari │ │
│ │semnificative statistic pe │ │
│ │esantion reprezentativ de │ │
│ │personal │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1.c. Tulburari de ritm │Prezenta tulburarilor de ritm │Manifestari determinate de │
│cardiac si conducere, │cardiac si conducere în timpul │expunere la cumul de factori │
│denivelari ale │activitatii │nocivi (stres si suprasolicitare │
│segmentului ST-T │Sub si supra denivelari ale │neuropsihica, zgomot, microclimat│
│(modificari tranzitorii) │segmentului ST-T mai mari de │nefavorabil, cîmpuri │
│ │1 mm în timpul activitatii │electromagnetice │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1.d. Modificari ale │Cresterea tensiunii arteriale │Reactie de stres determinata de │
│tensiunii arteriale │sistolice si/sau diastolice cu │solicitarea cognitiva (mentala) │
│ │mai mult de 10 mmHg pe │si/sau cumul de factori nocivi │
│ │parcursul activitatii │(stres si suprasolicitare │
│ │comparativ cu valorile │neuropsihica, zgomot, microclimat│
│ │medii/perioada monitorizata sau│nefavorabil │
│ │cu valorile de referinta │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cresterea tensiunii arteriale │Reactie de stres determinata de │
│ │sistolice si/sau diastolice cu │solicitarea cognitiva │
│ │mai mult de 40 mmHg pe │(mental-emotionala) - în │
│ │parcursul activitatii │procesele de munca cu │
│ │comparativ cu valorile │constrîngere temporala, cu │
│ │medii/perioada monitorizata sau│factori necontrolabili, │
│ │cu valorile de referinta │activitate cu publicul │
├─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│2. INDICATORI ENDOCRINI │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│2.a. Modificari ale │Cresteri sau scaderi │Reactie de stres în activitati cu│
│concentratiei urinare │semnificative statistic la │solicitare neuropsihica deosebita│
│sau serice a │sfârsitul activitatii versus │ │
│catecolaminelor si/sau a │început sau │ │
│acidului vanilmandelic │Cresteri sau scaderi la mai │ │
│ │mult de 35% din subiecti la │ │
│ │sfârsitul activitatii versus │ │
│ │început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.b. Modificari ale │Exemplu: cresterea │Reactie de stres în activitati cu│
│concentratiei hormonilor │concentratiei de cortizol │solicitare neuropsihica deosebita│
│corticosteroizi │salivar cu mai mult de un ng/ml│ │
│(cortizol seric sau │la doua determinari succesive │ │
│salivar, ACTH, etc.) │pe parcursul activitatii sau │ │
│ │cresterea concentratiei de │ │
│ │cortizol salivar cu mai mult de│ │
│ │15% fata de valorile asteptate │ │
│ │pentru un anume moment al zilei│ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.c. Modificari ale │Cresterea concentratiei de │Reactie de stres în activitati cu│
│concentratiei de │prolactina semnificativ │solicitare neuropsihica deosebita│
│prolactina │statistic sau la mai mult de │ │
│ │35% din subiecti comparativ cu │ │
│ │valorile de referinta │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3. Indicatori biochimici:│Cresterea trigliceridelor │Reactie de stres în activitati cu│
│trigliceride serice, │serice, colesterolului total, │solicitare neuropsihica deosebita│
│colesterol total, HDL │scaderea HDL colesterolului, │ │
│colesterol, fibrinogen, │cresterea - fibrinogenului, │ │
│timp de coagulare │scaderea timpului de coagulare │ │
│ │comparativ cu valorile normale │ │
├─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│4. INDICATORI PSIHOFIZIOLOGICI │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│4.a. Analizatorul vizual:│Modificari semnificative │Oboseala psihofiziologica │
│acuitatea vizuala, │statistic sau la mai mult de │ │
│functia de acomodare si │35% din subiecti la sfârsitul │ │
│convergenta oculara, │activitatii versus început │ │
│functia de adaptare la │ │ │
│întuneric, ebluisarea, │ │ │
│cîmpul vizual, simtul │ │ │
│cromatic, viteza │ │ │
│perceptiei vizuale, │ │ │
│miscarile oculopalpebrale│ │ │
│(numar clipiri/minut) │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.b. Analizatorul │Deplasarea temporara │Oboseala psihofiziologica │
│auditiv: pragurile │semnificativa statistic sau la │ │
│auditive │mai mult de 35% din subiecti la│ │
│ │sfârsitul activitatii versus │ │
│ │început (în special deplasarea │ │
│ │pragurilor auditive cu 5-10 dB │ │
│ │pe frecventele înalte) │ │
├─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│5. INDICATORI PSIHOLOGICI │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│5.a. Timpul de reactie la│Cresteri ale latentelor │Oboseala psihofiziologica │
│stimuli vizuali, auditivi│psihomotorii semnificative │ │
│si/sau combinatii ale │statistic sau la mai mult de │ │
│acestora │35% din subiecti la sfârsitul │ │
│ │activitatii versus început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5.b. Frecventa critica │Scaderei semnificative │Oboseala psihofiziologica │
│de fuziune a imaginilor │statistic sau la mai mult de │ │
│luminoase │35% din subiecti la sfârsitul │ │
│ │activitatii versus început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5.c. Coordonarea │Modificari ale indicatorilor de│Oboseala sau hiperactivare │
│psihomotorie │randament si corectitudine la │psihofiziologica │
│ │probe semnificative statistic │ │
│ │sau la mai mult de 35% din │ │
│ │subiecti la sfârsitul │ │
│ │activitatii versus început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5.d. Reflexul │Cresteri ale rezistentei │Oboseala sau hiperactivare │
│electrodermal │electrice a pielii │psihofiziologica │
│ │semnificative statistic sau la │ │
│ │mai mult de 35% din subiecti la│ │
│ │sfârsitul activitatii versus │ │
│ │început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5.e. Volumul, distributia│Modificari semnificative │Oboseala sau hiperactivare │
│si concentrarea atentiei │statistic sau la mai mult de │psihofiziologica │
│ │35% din subiecti la sfârsitul │ │
│ │activitatii versus început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5.f. Memoria de durata │Scaderi ale volumului, duratei │Oboseala sau hiperactivare │
│scurta si medie │de pastrare si capacitatii de │psihofiziologica │
│ │reproducere semnificative │ │
│ │statistic sau la mai mult de │ │
│ │35% din subiecti la sfârsitul │ │
│ │activitatii versus început │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5.g. Randamentul │Modificari semnificative │Oboseala sau hiperactivare │
│proceselor nervoase │statistic sau la mai mult de │psihofiziologica │
│superioare │35% din subiecti la sfârsitul │ │
│(analiza-sinteza, │activitatii versus început │ │
│rationament, gândire │ │ │
│logica, reprezentare │ │ │
│spatiala) │ │ │
├─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│6. INDICATORI PSIHOCOMPORTAMENTALI │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│6.a. Frecventa acuzelor │Raportate de mai mult de 35% │Oboseala sau hiperactivare │
│raportate (psihoafective,│din subiecti la limitele de │psihofiziologica │
│neurovegetative, │atentionare ale scalelor │ │
│senzitiv-senzoriale, │respective │ │
│tulburari de somn si │ │ │
│insertie sociala) │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│6.b. Neuroticism, │Prezente la mai mult de 35% din│Oboseala sau hiperactivare │
│anxietate, oboseala, │subiecti la limitele de │psihofiziologica │
│hiperactiva │atentionare ale probelor │ │
│re-hipoactivare, │respective │ │
│sindroamele │ │ │
│stres-dependente de │ │ │
│burn-out, tense si mobing│ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│6.c. Modificari ale │Prezente la mai mult de 35% din│Oboseala sau hiperactivare │
│dinamicii si structurii │subiecti la limitele de │psihofiziologica │
│personalitatii │atentionare ale probelor │ │
│ │respective │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA