Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari...->Ordonante de Guvern ->Ordonanta de urgenta nr. 200 ...

Ordonanta de urgenta nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 593 din 22 noiembrie 2000

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru om si mediu, in vederea plasarii pe piata.

Art. 2. - Principiile pe care se bazeaza prezenta ordonanta de urgenta sunt, in principal, urmatoarele:
a) principiul asigurarii unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediul inconjurator;
b) principiul liberei circulatii a bunurilor;
c) principiul progresului tehnic.

Art. 3. - Prezenta ordonanta de urgenta se aplica substantelor si preparatelor chimice plasate pe piata, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia.

Art. 4. - Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta urmatoarele substante si preparate chimice in forma finita, destinate utilizatorului final:
a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar;
b) produsele cosmetice;
c) amestecurile de substante devenite deseuri;
d) produsele alimentare;
e) alimentele pentru animale;
f) pesticidele;
g) substantele radioactive;
h) munitiile si explozivii plasati pe piata in scopul obtinerii unui efect practic prin explozie sau efect pirotehnic;
i) substantele chimice periculoase pentru care sunt prevazute proceduri de autorizare si aprobare prin alte reglementari legale in vigoare si pentru care cerintele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul:
a) transportului substantelor periculoase pe calea ferata, cai rutiere, aeriene sau pe apa;
b) substantelor in tranzit supuse unui control vamal, daca ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformari.

CAPITOLUL II
Definirea termenilor

Art. 6. - Termenii folositi in prezenta ordonanta de urgenta au urmatoarele intelesuri:
a) substanta - element chimic si compusii sai in stare naturala sau obtinuti printr-un proces de productie, continand orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului si orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptand orice solvent care poate fi separat fara a afecta stabilitatea substantei si fara a-i modifica compozitia;
b) preparat - amestecuri sau solutii de doua sau mai multe substante;
c) polimer - o substanta constituita din molecule care se caracterizeaza printr-o secventa a unuia sau mai multor tipuri de unitati moleculare si care contin o simpla majoritate ponderala de molecule si au cel putin 3 unitati monomere legate printr-o legatura covalenta la cel putin o alta unitate monomera sau la o alta substanta reactiva si constituita cel putin dintr-o simpla majoritate ponderala de molecule de aceeasi greutate moleculara. Aceste molecule trebuie sa formeze o gama de greutate moleculara, in mijlocul careia diferentele de greutate moleculara sunt esential atribuite diferentei in numarul de unitati monomere. In sensul prezentei definitii, prin unitate monomera se intelege forma reactionata a unui monomer intr-un polimer;
d) plasare pe piata - punerea la dispozitie tertilor, inclusiv importul pe teritoriul Romaniei care e considerat plasare pe piata in sensul prezentei ordonante de urgenta;
e) IESCE - inventarul european al substantelor existente puse pe piata. Acest inventar contine lista definitiva cuprinzand toate substantele considerate ca se aflau pe piata comunitara la data de 18 septembrie 1981.

Art. 7. - Substantele si preparatele periculoase in intelesul prezentei ordonante de urgenta sunt urmatoarele:
a) substante si preparate explozive: substantele si preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reactioneze exoterm in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, si care, in conditii de proba determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau sub efectul caldurii explodeaza cand sunt partial inchise;
b) substante si preparate oxidante: substantele si preparatele care in contact cu alte substante, in special cu cele inflamabile, prezinta o reactie puternic exoterma;
c) substante si preparate extrem de inflamabile: substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scazut si cu un punct de fierbere scazut, precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile in contact cu aerul la temperatura si la presiunea mediului ambiant;
d) substante si preparate foarte inflamabile:
- substantele si preparatele care pot sa se incalzeasca si apoi sa se aprinda in contact cu aerul la temperatura ambianta, fara aport de energie; sau
- substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta dupa un scurt contact cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa indepartarea sursei; sau
- substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scazut; sau
- substantele si preparatele care in contact cu apa sau cu aerul umed emana gaze foarte inflamabile in cantitati periculoase;
e) substante si preparate inflamabile - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scazut;
f) substante si preparate foarte toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata in cantitati foarte mici pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii;
g) substante si preparate toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata in cantitati reduse pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii;
h) substante si preparate nocive - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii;
i) substante si preparate corosive - substantele si preparatele care in contact cu tesuturile vii exercita o actiune distructiva asupra acestora din urma;
j) substante si preparate iritante - substantele si preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie;
k) substante si preparate sensibilizante - substantele si preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar in cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice;
l) substante si preparate cancerigene - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creste incidenta acestora;
m) substante si preparate mutagenice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora;
n) substante si preparate toxice pentru reproducere - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creste frecventa efectelor nocive nonereditare in progenitura sau pot dauna functiilor ori capacitatilor reproductive masculine sau feminine;
o) substante si preparate periculoase pentru mediul inconjurator - substantele si preparatele care, introduse in mediul inconjurator, ar putea prezenta sau prezinta un risc imediat ori intarziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului inconjurator.

CAPITOLUL III
Clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Art. 8. - Substantele se clasifica in baza proprietatilor lor intrinseci, in conformitate cu categoriile stipulate in art. 7.

Art. 9. - Clasificarea preparatelor chimice in functie de gradul de pericol si de natura specifica a riscurilor aparute se face potrivit prevederilor art. 7.

Art. 10. - Procedura privind clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se efectueaza in conformitate cu Normele Metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care prevederi contrare sunt specificate in alte reglementari legale pentru anumite preparate periculoase.

Art. 11. - Testarea substantelor si preparatelor chimice, respectiv a proprietatilor fizico-chimice, a toxicitatii si a ecotoxicitatii, se efectueaza potrivit metodelor stabilite in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12. - In cazul in care unele dintre substantele chimice cuprinse in IESCE au fost clasificate in baza rezultatelor testarilor efectuate cu alte metode decat cu cele stabilite in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, se va decide de la caz la caz refacerea testelor.

Art. 13. - Testele de laborator se realizeaza in conformitate cu principiile bunei practici de laborator si de catre laboratoare recunoscute si desemnate, conform normelor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Art. 14. - Plasarea pe piata a substantelor periculoase este permisa numai daca sunt respectate urmatoarele cerinte pentru ambalaje:
a) sa fie astfel proiectate si realizate incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;
b) materialele din care sunt fabricate ambalajele si dispozitivele de etansare sa fie rezistente la atacul continutului sau sa nu formeze compusi periculosi cu acesta;
c) ambalajele si sistemele de etansare sa fie solide si rezistente, pentru a se evita orice pierdere si pentru a indeplini criteriile de siguranta in conditiile unei manipulari normale;
d) ambalajele si sistemele de inchidere care se reinchid vor fi proiectate astfel incat sa se poata reinchide in mod repetat fara pierderi de continut;
e) orice recipient, indiferent de capacitate, care contine substante destinate comercializarii sau punerii la dispozitie persoanelor fizice, pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, trebuie sa fie prevazut cu dispozitiv de securitate pentru protectia copiilor si sa fie inscriptionat cu insemne tactile de avertizare a pericolului;
f) ambalajul trebuie sa fie inchis initial cu un sigiliu a carui violare sa fie vizibila in momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul sa fie ireparabil distrus o data cu prima deschidere.

Art. 15. - Plasarea pe piata a preparatelor periculoase este permisa numai daca sunt respectate urmatoarele cerinte pentru ambalaje:
a) cerintele prevazute la art. 14 lit. a)-d), in ceea ce priveste integritatea, evitarea pierderilor si sistemele de inchidere;
b) recipientele care contin preparatele periculoase destinate comercializarii sau puse la dispozitie publicului trebuie sa nu aiba:
- forma si/sau prezentare grafica care sa atraga ori sa stimuleze curiozitatea copiilor sau sa insele consumatorii;
- forma si/sau design ca cele utilizate pentru alimentele umane si animale, pentru produsele cosmetice si medicinale, pentru a nu fi confundate;
c) recipientele continand anumite categorii de preparate chimice periculoase destinate comercializarii sau puse la dispozitie persoanelor fizice, care sunt specificate in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, vor fi prevazute cu:
- sisteme de inchidere de siguranta pentru copii;
- insemne tactile de avertizare a pericolului.

CAPITOLUL V
Etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Art. 16. - Substantele periculoase pot fi plasate pe piata numai daca eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:
a) numele substantei, sub una dintre denumirile care figureaza in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta. In cazul in care substanta nu este clar specificata, se va utiliza o denumire recunoscuta international;
b) numele si adresa completa, inclusiv numarul de telefon, ale celui care raspunde de plasarea pe piata a substantei sau preparatului chimic periculos, respectiv producatorul, importatorul sau distribuitorul;
c) simbolurile referitoare la pericol si, daca este cazul, indicatii despre pericolele rezultate din folosirea substantei;
d) fraze-tip specifice utilizarii substantelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substantei periculoase (fraze R);
e) fraze-tip indicand recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie utilizata substanta periculoasa (fraze S);
f) atribuirea numarului Comunitatii Economice Europene din IESCE, daca acesta este alocat.

Art. 17. - Preparatele periculoase pot fi plasate pe piata numai daca eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:
a) denumirea comerciala sau destinatia preparatului;
b) numele si adresa completa, inclusiv numarul de telefon, ale celui care raspunde de introducerea pe piata, respectiv producatorul, importatorul sau distribuitorul;
c) denumirea chimica a componentelor clasificate ca substante periculoase;
d) simbolurile referitoare la pericol si, daca este cazul, indicatii despre pericolele rezultate din folosirea preparatului;
e) fraze-tip specifice utilizarii preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea preparatului periculos (fraze R);
f) una sau mai multe fraze-tip indicand recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S);
g) cantitatea nominala (masa nominala sau volumul nominal) a continutului, in cazul preparatelor chimice periculoase comercializate persoanelor fizice.

Art. 18. - Aplicarea prevederilor art. 16 si 17 se face conform elementelor prevazute de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

Art. 19. - Eticheta va fi redactata in limba romana, cu exceptia prevederilor art. 17 lit. c), caz in care se va putea utiliza limbajul international recunoscut pentru componente.

CAPITOLUL VI
Publicitatea si fisele de securitate

Art. 20. - Se admite orice forma de publicitate pentru substantele chimice care apartin uneia sau mai multor categorii de pericol, cu conditia mentionarii categoriei/categoriilor respective.

Art. 21. - Pentru a permite utilizatorilor profesionali si celor industriali sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca, la prima livrare a substantelor si preparatelor periculoase sau chiar inainte de aceasta livrare orice producator, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fisa tehnica de securitate. Aceasta fisa trebuie sa contina toate informatiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protectia omului si a mediului inconjurator.

Art. 22. - Fisa tehnica de securitate va fi comunicata destinatarului. Ulterior producatorul, importatorul sau distribuitorul trebuie sa aduca la cunostinta destinatarului fisei tehnice de securitate orice informatii noi de care acesta a luat cunostinta.

CAPITOLUL VII
Atributii si raspunderi

Art. 23. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, persoana juridica de interes public in subordinea Ministerului Industriei si Comertului, care are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
a) solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimica, care vor fi utilizate numai in scopul satisfacerii oricarei cerinte medicale impuse de elaborarea masurilor preventive si curative, in mod special a urgentelor;
b) coordoneaza in colaborare cu ministerele interesate pregatirea si perfectionarea personalului atestat pentru controlul si supravegherea produselor chimice si pentru instruirea organismelor responsabile;
c) coordoneaza si furnizeaza suportul informational in domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase;
d) autorizeaza inspectorii de specialitate pentru controlul respectarii prevederilor reglementarilor in domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase;
e) furnizeaza informatii specifice si detaliate tuturor agentiilor si organismelor guvernamentale care au atributii in domeniul substantelor si al preparatelor periculoase (autoritati vamale, inspectorate de protectie a muncii, directii de sanatate publica, agentii de protectie a mediului etc.);
f) constata si sanctioneaza incalcarea prevederilor reglementarilor in domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase si stabileste masurile de remediere si termenele pentru indeplinirea acestora.
(2) Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Sursele de finantare ale Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase vor fi extrabugetare.

Art. 24. - Producatorii si importatorii au urmatoarele atributii si raspunderi:
a) efectueaza testari ale proprietatilor substantelor si preparatelor chimice, in vederea incadrarii in clasele de pericol prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) clasifica, eticheteaza si ambaleaza substantele si preparatele chimice periculoase in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
c) elaboreaza fise tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice periculoase, pe care le vor face disponibile gratuit destinatarului cel tarziu in momentul livrarii;
d) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor care pot pune in pericol sanatatea omului sau mediul inconjurator.

CAPITOLUL VIII
Contraventii si sanctiuni

Art. 25. - Constituie contraventie urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati comerciale cu substante si preparate chimice periculoase, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni conform Codului penal:
a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele si preparatele chimice periculoase care pot cauza vatamari grave ale sanatatii omului sau ale mediului inconjurator;
b) neprezentarea fiselor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite;
c) clasificarea, ambalarea si etichetarea gresita a substantelor si preparatelor chimice periculoase;
d) incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta prin orice alt mod decat cele prevazute la lit. a), b) si c).

Art. 26. - (1) Fapta prevazuta la art. 25 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum si retragerea autorizatiei de desfasurare a activitatilor comerciale.
(2) Faptele prevazute la art. 25 lit. b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 55.000.000 lei.
(3) Fapta prevazuta la art. 25 lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei.

Art. 27. - (1) Savarsirea repetata a vreuneia dintre contraventiile prevazute la art. 25 sau neindeplinirea masurilor de remediere stabilite de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se sanctioneaza cu dublul amenzii contraventionale maxime prevazute.
(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.

Art. 28. - Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 25 se face de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 29. - (1) Plata amenzii se face in termen de 30 de zile de la data constatarii nerespectarii obligatiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Intarzierea la plata va atrage penalizari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
(4) Plangerile se solutioneaza de judecatoria competenta.

Art. 30. - Incalcarea repetata sau nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage interdictia temporara sau definitiva a desfasurarii activitatii, conform prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.

Art. 31. - Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 32. - Orice fapta a persoanei fizice sau juridice savarsita in legatura cu activitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care intruneste elementele unei infractiuni, se sanctioneaza potrivit Codului penal.

Art. 33. - Constatarea nerespectarii obligatiilor si a savarsirii contraventiilor, precum si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal incheiat de personalul imputernicit al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 34. - In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 35. - Ministerul Industriei si Comertului elaboreaza actele normative referitoare la organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului.

Art. 36. - Ministerul Industriei si Comertului va initia impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale acte normative referitoare la:
a) restrictii la comercializarea si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;
b) notificarea substantelor chimice noi si evaluarea riscului pentru om si mediu.

Art. 37. - Prezenta ordonanta de urgenta se aplica dupa 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 38. - Pe data aplicarii prezentei ordonante de urgenta se abroga pct. 18 din anexa nr. 2 "Normele tehnice privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice" la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Romica Tomescu
Ministru de stat, ministrul sanatatii,
Hajdu Gabor
p. Ministrul functiei publice,
Marian Parjol,
secretar de stat
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
Eliade Corneliu Mihailescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 200.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA