Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Publicatii->Carti->MEDICINA MUNCII ...

MEDICINA MUNCII

Autor: Pauncu Elena-Ana
Editura: Orizonturi Universitare
Timisoara, 2004

ISBN: 973-638-107-2

Lucrarea poate fi cumparata la Editura Orizonturi Universitare Timisoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 1, tel. / fax. + 40-256-403416, e-mail: [email protected] Pret: 200.000 lei, plus taxele postale.

Sistematizare comentata a lucrarilor unui congres international de muzica si medicina munciiIntroducere


În România anilor de tranzitie si integrare europeana reconsiderearea rolului si locului medicinii muncii este o imperioasa necesitate. Însusirea Directivei Cadru 89/391/89 începând cu anul 1996 a condus pe un nou fagas serviciile de securitatea si medicina muncii.
Domeniile componente ale medicinii muncii sunt în plina dezvoltare: fiziologia muncii, bolile profesionale si bolile legate de profesiune, psihologia muncii, ergonomia medicala, igiena muncii / igiena industriala, promovarea sanatatii, informatica, statistica, managementul medicinii muncii. Colaborarea cu serviciile de securitatea muncii, fizio-kineto-terapie, reabilitare, este o conditie a reusitei în fiecare întreprindere.
D-na Dr. Elena-Ana Pauncu este sef de lucrari si disciplina la Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara, doctor în medicina, medic primar de medicina muncii, lector în probleme de medicina muncii a MMSSF.
Lucrarea abordeaza într-o maniera noua, sintetica, usor de parcurs problematica medicinii muncii. Structurarea pe capitole permite identificarea principalelor aspecte prioritare ale specialitatii.
Primul capitol, cel de notiuni generale, ne introduce în domeniul medicinii muncii, fixeaza termenii uzuali din specialitate, prezinta notiuni de ergonomie, risc profesional, profilaxie în medicina muncii, oboseala si stresul profesional, probleme speciale de medicina muncii, dermatoze profesionale.
Urmatoarele capitole cuprind notiuni legate de bolile profesionale întâlnite cu frecventa crescuta în practica: patologie respiratorie profesionala, toxicologie profesionala, patologie profesionala determinata de noxele fizice, noxe biologice, cancerul profesional.
De remarcat faptul ca sunt tratate subiecte de actualitate, care se impun în domeniu, o pondere însemnata în ultimii ani având-o stresul psihosocial, tulburarile musculoscheletale, alergiile, bolile infectioase, bolile vârstnicilor, cancerul profesional, afectarea reproducerii.
Prin continut si maniera prezentarii, cartea se adreseaza medicilor tineri de medicina muncii, medicilor de întreprindere si studentilor, specialistilor din domeniul securitatii în munca, altor profesionisti din domeniu. De asemeni, pentru medicii cu vechime în sanatatea ocupationala poate fi utila prin aducerea la zi a unor cunostinte de specialitate. Cartea merita sa fie citita si pastrata atât într-o biblioteca medicala cât si în rafturile celor implicati direct sau indirect în activitati de securitatea si medicina muncii.

Cuprins

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE
1.Introducere in medicina muncii
1.1. Medicina muncii
1.2. Organisme si legislatie internationala
1.3. Domenii componente în „sanatatea ocupationala”
1.4. Strategia globala OMS privind sanatatea în munca pentru toti – „OCCUPATIONAL HEALTH FOR ALL” (OMS)
1.5. Principii cheie ale strategiei în politica de sanatate si securitate în munca
1.6. Prioritati
1.7. Probleme actuale
2. Globalizarea si medicina muncii
2.1. Modificari în structura întreprinderilor
2.2. Impactul tehnologiei informatiei (IT)
2.3. Modificari în demografia fortei de munca
2.4. Modificari în mediul si conditiile de munca
2.5. Acces la servicii adecvate de medicina muncii
2.6. Noi provocari, riscuri si boli în crestere
2.7. Chei. Solutii. Necesar
3. Bolile profesionale. Bolile legate de profesiune. Accidentul de munca
4. Conditia de munca
5. Noxe profesionale
6. Serviciul de medicina muncii – atributii (NGPM 2002)
7.Riscul profesional
8. Masuri de profilaxie în medicina muncii
8.1. Masuri tehnico - organizatorice
8.2. Masuri medicale
9. Munca si modificarile fiziologice din organism
10. Capacitatea de munca
11. Oboseala profesionala
12. Stresul profesional
13. Probleme speciale de medicina muncii
13.1. Stângacii si activitatea profesionala
13.2. Vederea monoculara si profesiunea
13.3. Epilepticul si activitatea profesionala
13.4. Tuberculoza si activitatea profesionala
13.5. Diabeticul si activitatea profesionala
13.6. Munca femeii
13.7. Munca tinerilor
13.8. Munca vârstnicului
13.9. Munca în schimburi alternante si munca de noapte
13.10. Handicapare. Munca persoanelor cu handicap
13.11. Munca de birou si cu VDT
13.12. Risc si expunere profesionala la personalul medico-sanitar
14. Ergonomia
14.1. Principii ergonomice de baza
14.2. Postul de munca
14.3. Pozitia sezând si conceptia scaunelor
14.3.1. Pozitia sezând
14.3.2.Scaunul de lucru – criterii ergonomice
14.4. Munca în ortostatism
14.5. Unelte manuale si comenzi
14.6. Munca în forta
14.7. Conceptia operatiilor
15. Tulburarile musculoscheletale
16. Dermatoze profesionale
17. Lucrul la înãltime


CAPITOLUL 2. PATOLOGIE RESPIRATORIE PROFESIONALA
1. Pneumoconioze
1.1. Definitie
1.2. Patogenitatea pulberilor
1.3. Clasificare. Codificare revizuita BIM 2000 a radiografiilor din pneumoconioze
2. Silicoza
3. Silico-tuberculoza
4. Pneumoconioza minerului la carbune
5. Patologia profesionala prin expunere la azbest
6. Rinopatia alergica profesionala
7. Astmul bronsic profesional (ABP)
8. Alveolita alergica extrinseca
9. Bisinoza
10. Bronhopneumopatii chimice

CAPITOLUL 3. TOXICOLOGIE PROFESIONALA
1. Generalitati. Definitii
1.1. Patogenia intoxicatiilor profesionale, schema relatiei toxic – organism
2. Intoxicatia profesionala cu metale grele
2.1.Saturnismul profesional
2.2. Intoxicatia cu mercur metalic si compusi anorganici (hidrargirismul)
2.3. Intoxicatia profesionala cu crom
2.4. Intoxicatia profesionala cu cadmiu
2.5. Intoxicatia profesionala cu mangan
2.6. Intoxicatia profesionala cu arsen (As)
2.7. Intoxicatia profesionala cu hidrogen arseniat (AsH3)
3. Intoxicatia profesionala cu solventi organici
3.1. Intoxicatia profesionala cu benzen
3.2. Intoxicatia profesionala cu alcool metilic
3.3. Intoxicatia profesionala cu sulfura de carbon
3.4. Intoxicatia profesionala cu tetraclorura de carbon
3.5. Intoxicatia profesionala cu tricloretilena
Intoxicatia profesionala cu oxid de carbon (CO)
4. Intoxicatia profesionala cu pesticide
5. Intoxicatia cu acid cianhidric
6. Conduita de urgenta în situatii acute profesionale

CAPITOLUL 4. PATOLOGIE PROFESIONALA DETERMINATA DE NOXELE FIZICE
1. Microclimatul profesional. Efectele microclimatului cald / rece asupra expusului profesional
2. Iluminatul locului de munca. Evaluare, impact asupra sanatatii. Profilaxie. Legislatie.
3. Expunerea profesionala la zgomot si afectarea sanatatii
4. Bolile profesionale datorate trepidatiilor (vibratiilor mecanice)
5. Radiatii electromagnetice (REM) manifestari clinice REM neionizante
6. Radiatii ionizante (RI)
7. Presiunea atmosferica crescuta
8. Presiunea atmosferica scazuta

CAPITOLUL 5. NOXELE BIOLOGICE SI PROFESIUNEA
CAPITOLUL 6. CANCERUL PROFESIONAL
CAPITOLUL 7. ULTRASUNETELE ÎN MEDICINA MUNCII

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

   

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA